Zřejmě nejviditelnějším odvětvím, v němž se Česko úspěšně vymaňuje z nelichotivého image montovny, patří technologie a vývoj softwaru. Jak už se mnohokrát ukázalo – například výrobce anti­virových programů Avast je toho jasným důkazem –, čeští programátoři a vývojáři patří ke světové špičce. Technologické firmy z Česka pracují i pro vlády nejvyspělejších zemí světa. K rostoucím společnostem z tohoto sektoru, navíc s mezinárodní ambicí a potenciálem pro další rozvoj, na nichž může česká ekonomika do budoucna stavět, patří mimo jiné společnost Trask.

Trask ročně utrží přes miliardu korun a letos má nakročeno dokonce k 1,5 miliardy. Společnost založená před více než čtvrtstoletím dvěma kamarády Filipem Tománkem a Tomášem Svobodou nyní s nadsázkou ovládá české bankovnictví. Roboty a softwarová řešení vyvinutá Traskem totiž používá většina bank na tuzemském trhu, včetně těch největších, jako je Česká spořitelna nebo ČSOB.

„Spořitelna je dnes v prvé řadě datovou společností a náš centrální datový mozek musí s naprostou přesností denně zpracovat miliony transakcí. Trask je pro nás jedním z důležitých partnerů, jehož datové aplikace a řešení nám pomáhají tento nepřetržitý datový proud efektivně řídit,“ říká Martin Gerneš, který v České spořitelně vede Datový tribe.

Trask pro tuto banku pracuje od svých začátků v roce 1994. Největší bankovní dům na českém trhu tehdy potřeboval propojit technologie Microsoftu se sálovými počítači IBM. Šlo o to zpřístupnit aplikaci Sporožiro zaměstnancům na více než 700 pobočkách banky tak, aby s tímto programem mohli pracovat na běžném počítači s operačním systémem Windows. Trask v úkolu, který se tehdy zdál ostatním firmám neřešitelný, uspěl. Tato první velká zakázka pak do značné míry předurčila další směřování firmy.

Expandovat na východ by bylo snazší. My ale chceme být na špici, u vzniku nových trendů. Expanze na východ by nás neposouvala.

Vedle bankovnictví firma pracuje i pro páteř české ekonomiky – automobilový průmysl. Přes jím vyvinutý konfigurátor si například zákazníci automobilky Škoda Auto vybírají svá auta. Systém používá výrobní data, a tak mohou zákazníci vidět věrnou digitální kopii auta, které si objednali. Na výrobních linkách automobilky software Trasku také hlídá, zda jsou vozy smontované správně a zda nechybí žádná součástka.

Přesto může být společnost pro laiky snadno přehlédnutelná. Nesází na televizní reklamy ani velké marketingové kampaně, s koncovým zákazníkem se setkává jen výjimečně. Prezentuje se především na odborných konferencích.

Proměnit myšlenku v byznys

Přidanou hodnotou Trasku je to, že pouze neimplementuje software, který vyvinuli jiní, ale pomáhá svým klientům rozvinout jejich myšlenky a nápady a dává jim vlastní technologická řešení. „Říkáme, že našim klientům pomůžeme s myšlenkou, s byznysovou přidanou hodnotou a technologie je prostředek ke změně,“ popisuje generální ředitel Trasku Pavel Riegger.

Důležitým nositelem hodnoty ve firmě je tak podle něj především hluboká znalost prostředí, a to jak zákazníků a jejich potřeb, tak mezinárodních trendů a zkušeností. Když tak například české banky začaly uvažovat o digitalizaci hypoték nebo zavedení takzvané bankovní identity pro ověřování totožnosti klientů, specialisté z Trasku již měli přesně nastudováno, jak tyto věci fungují v tomto odvětví v nejpokrokovějších zemích světa, a mohli tak nabídnout inspiraci. Nebo když se banky potýkaly s vysokou fluktuací personálu v útvarech, které řeší dotazy na klien­ty od soudů, notářů či exekutorů, navrhl Trask systém pro automatizované zpracování žádostí, jež dokáže za pomoci umělé inteligence tyto požadavky vyřídit bez zásahu člověka, a tedy i bez emocí.

„Chceme být přidanou hodnotou pro tyto instituce. Proto je důležité znát potřeby odvětví a to, kam se ubírá,“ vysvětluje Riegger. Aby mohla firma tuto hlubokou znalost nabídnout, neobsluhuje zákazníky napříč ekonomikou, ale specializuje se výhradně na pět sektorů. Vedle bankovnictví a automobilového průmyslu je to ještě pojišťovnictví, telekomunikace a energetika.

Trask také v posledním roce mění svou vnitřní strukturu, aby mohl udržovat ještě těsnější vztah s klienty. Ředitelé firmy si tak už nedělí práci podle jednotlivých kompetencí, ale zaměřují se na konkrétní klienty. To podle Rieggera umožní společnosti ještě lépe znát potřeby a budoucí plány jejích zákazníků.

„Jezdíme po konferencích, jezdíme se inspirovat do zahraničí. Dáváme našim lidem prostor, aby mohli vymýšlet nové věci, i když třeba nepřinesou okamžitý zisk. To je důležité a musíme jim na to dát čas. Kdybychom měli obrovskou utilizaci a pořád dělali jenom na projektech, tak nikdy nevytvoříme kulturu, v níž by naši lidé mohli vymyslet něco, co bude na trhu unikátní,“ upozorňuje Riegger, na další aspekt rozvoje firmy.

Právě vnitřní prostředí, které se v Trasku podařilo nastavit, oceňují i lidé zvenčí a považují ho za jeden z klíčových bodů úspěchu této technologické společnosti. „Na jejich úspěchu hraje velkou roli komunita a kultura firmy. Díky ní se jim daří i na aktuálním velmi těžkém personálním trhu nabrat a udržet špičkové technologické odborníky, kteří jsou klíčoví pro růst,“ upozorňuje partner PwC Česká republika Matěj Čaňo.

Nezůstat při zemi: Go West

Trask postupně také přerůstá hranice Česka a expanduje na zahraniční trhy – do nejvyspělejších evropských zemí. Podniká tak v Rakousku a Německu a zhruba před měsícem otevřel pobočku také ve Velké Británii, která je lídrem evropského finančnictví.

„Naše kultura je západoevropská, anglosaská a americká. Expandovat na východ by bylo snazší, ale tam není taková konkurence, která by nás posouvala dál. My chceme být na špici, chceme být u vzniku nových trendů a ty nebudou vycházet z východních zemí,“ uvádí Riegger.

Otvírat cestu do zahraničí Trasku pomáhají reference a kontakty od jeho velkých českých zákazníků. Od České spořitelny se tak například dostal k zakázkám pro její mateřskou společnost Erste v Rakousku. Stejně tak automobilka Škoda Auto mu pomáhá otvírat dveře k zakázkám pro německý Volkswagen. Reference od špičkových mateřských firem pak posouvají českou technologickou firmu dál západní Evropou. Ve Velké Británii tak například pracuje pro výrobce luxusních automobilů Bentley.

Díky tomu se firma z malé České republiky postupně mění v tvůrce světového technologického trhu. „Chceme přicházet s vlastními ře­šeními, dělat vývoj, ne být montovnou Evropy. To nás odlišuje od mnoha jiných českých společností,“ uzavírá Riegger.

Související