Státy EU musí snížit emise skleníkových plynů a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Ačkoliv množství emisí u nás soustavně klesá, patří Česko mezi největší znečišťovatele na obyvatele. Dosažení klimatických závazků si v ČR vyžádá dodatečné investice v hodnotě zhruba 4,5 bilionu korun. Kromě financování z evropských a veřejných zdrojů budou hrát zásadní roli banky a finanční instituce. Zároveň platí, že posouzení ESG rizik se stává součástí hodnocení žádosti o úvěr.

Firmy musí pochopit, že pokud v budoucnu chtějí dosáhnout pozitivních finančních výsledků, budou muset transformovat svůj model podnikání na udržitelnější, a proto potřebují znát kromě jiného svoji uhlíkovou stopu. Tu budou mít povinnost vykazovat, ale vedle toho se množství vyprodukovaných emisí propíše do jejich nákladů. Konkrétní řešení se zatím připravuje.

Čeští podnikatelé bez ohledu na odvětví by měli mít na paměti rok 2022, kdy se začne uplatňovat takzvaná taxonomie udržitelnosti, tedy klasifikační systém aktivit nejvíce přispívajících klimatickým cílům EU v oblasti životního prostředí. 

Zodpovědnost za udržitelná řešení se dotýká všech výrobních vztahů. Firmy, které už investovaly do zelenější technologie, jsou již nyní konkurenceschopnější v celé EU, protože jim dodavatelé dávají přednost. Je potřeba působit na myšlení korporací a firem, aby chápaly přechod na bezemisní ekonomiku jako velkou a neopakovatelnou příležitost. Dekarbonizace a přechod na zelenou ekonomiku je šance na vývoj a zavádění vysoce moderních a ekologických technologií, snižování provozních nákladů, vytváření nových pracovních příležitostí a tím nakonec zlepšování životního prostředí, a tedy kvality našeho a udržitelnosti budoucího života.

Související