Nejlepší prostředí pro podnikání vytváří ve Středočeském kraji Brandýs nad Labem, ze všech pražských částí je na tom nejlépe Praha 2, vyplývá ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Šetření, jehož partnerem je týdeník Ekonom, již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice.

Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Za výzkumem, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, stojí analytická agentura Datank.

Brandýs porazil 25 dalších

„Aktuálně hodně pracujeme na nových rozvojových plochách a myslím si, že to bude jeden z velkých impulzů třeba i pro větší podnikatele,“ říká starosta Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi Vlastimil Picek.
„Aktuálně hodně pracujeme na nových rozvojových plochách a myslím si, že to bude jeden z velkých impulzů třeba i pro větší podnikatele,“ říká starosta Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi Vlastimil Picek.
Foto: Vojtěch Resler

Konkurence měst ve Středočeském kraji je skutečně silná, do srovnávacího výzkumu Město pro byznys bylo letos zahrnuto celkem šestadvacet měst s rozšířenou působností. Vyhrál ho Brandýs nad Labem, druhá byla Kutná Hora a třetí Kolín.

Brandýs nad Labem, posuzovaný spolu s přilehlou Starou Boleslaví, dosáhl velmi vyrovnaných výsledků v obou hlavních částech výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Brandýs se může pochlubit v kraji jedním z nejvyšších podílů firem, stejně jako velmi vysokým přírůstkem počtu ekonomických subjektů. S tím jde ruku v ruce vůbec nejvyšší nárůst počtu obyvatel, rozvíjející se bytová výstavba nebo nízký index stáří místních obyvatel.

Město udržuje na velmi nízké úrovni daň z nemovitostí. Radnice obstála v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů zjišťuje kvalitu a včasnost odpovědí. Radnice má velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích, velmi vysoký podíl investičních dotací na celkových příjmech a vydává nadprůměrné výdaje na podporu vzdělávání. Při celorepublikovém srovnání jsou středočeští podnikatelé při pohledu na fungování místních samospráv relativně nejvíce spokojeni s rozsahem úředních hodin, odborností zaměstnanců radnice a rychlostí vyřizování požadavků.

V Brandýse roste počet obyvatel a spolu s tím se rozvíjí i bytová výstavba. Město udržuje na nízké úrovni daň z nemovitostí.

Druhá Kutná Hora si udržuje nízké ceny stavebních pozemků, v rámci kraje je ve městě rovněž velmi nízká dlouhodobá nezaměstnanost. Radnice se v rámci Středočeského kraje blýskla nejlepšími webovými stránkami, které podnikatelům nabízejí v přehledné formě veškeré potřebné a užitečné informace pro komunikaci s veřejnou správou i pro rozvoj vlastního podnikání. Město má rovněž velmi vysoké hodnocení úředních hodin, svědčící o tom, že radnice na podnikatele, a nejen na ně, myslí. O dobrém hospodaření svědčí vysoká likvidita, město vynakládá nadprůměrný podíl výdajů na rozvoj bydlení a bytové hospodářství, kulturu a sport.

Bronzový Kolín se může pochlubit velmi vysokým podílem malých a středních firem a nadprůměrným počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. Radnice dopadla dobře v testu elektronické komunikace i v kvalitě webových stránek z pohledu podnikatele. V rámci kraje vydává kolínská radnice nadprůměrný podíl finančních prostředků na veřejnou dopravu nebo třeba na sociální péči.

V Praze 2 roste počet obyvatel

„V této době je podpora podnikatelů malého a středního formátu velmi důležitá, protože v době, kterou prožíváme, si leckdo sáhl na úplné dno nebo možná i pod dno. Budeme dělat všechno pro to, abychom je drželi při život...
„V této době je podpora podnikatelů malého a středního formátu velmi důležitá, protože v době, kterou prožíváme, si leckdo sáhl na úplné dno nebo možná i pod dno. Budeme dělat všechno pro to, abychom je drželi při život...
Foto: Vojtěch Resler

Mezi všemi dvaadvaceti pražskými městskými částmi se Praha 2 dokázala prosadit vyrovnanými výsledky v obou hlavních kategoriích výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Stříbrná skončila Praha 7, bronzová Praha 1.

Ve vítězné Praze 2 je vysoce nadprůměrný počet ekonomických subjektů. Je zde také hodně malých a středních firem a v rámci hlavního města zaznamenává městská část vůbec nejvyšší změnu počtu obyvatel. Radnice se může pochlubit celkově nejvyšším hodnocením úředních hodin, výborně dopadla i v testu elektronické komunikace a v podpoře webových stránek, na nichž podnikatelé naleznou v přehledné podobě vše podstatné pro komunikaci s veřejnou správou i pro rozvoj svého podnikání. Při pohledu na celorepublikové srovnání spokojenosti podnikatelů s fungováním radnic vychází ty pražské − tu v Praze 2 nevyjímaje − dobře ve vstřícnosti a ochotě při řešení problémů, kvalitou e-mailové komunikace, podporou veřejné dopravy a rozsahem úředních hodin.

V celorepublikovém srovnání spokojenosti s fungováním radnic jsou na tom nejlépe ty pražské.

Praha 7 zaznamenává v rámci hlavního města nadprůměrně intenzivní bytovou výstavbu, vysoce nadprůměrný je zde podíl cizinců mezi podnikateli. V části výzkumu, která se věnuje přístupu veřejné správy, se místní radnice blýskla v rámci všech dvaadvaceti městských částí vůbec nejlepším výsledkem v testu elektronické komunikace. Ten prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje rychlost a kvalitu odpovědí.

Bronzová Praha 1 se může pochlubit v rámci celé Prahy nejvyšším podílem firem, a to i těch malých a středních. První městská část má také velmi vysoký nárůst počtu ekonomických subjektů. Nadprůměrně si vede i v kategoriích výzkumu, které může radnice svým přístupem přímo ovlivnit, tedy v podpoře webových stránek z hlediska jejich kvality pro podnikatele i v testu elektronické komunikace.

Související