Jak se v současné době prodávají firmy v Česku? Ovlivnil koronavirus trh s firmami na prodej? Jak prodej firmy probíhá a jak správně stanovit prodejní cenu? Na tyto otázky v rozhovoru odpověděli transakční poradci ze společnosti InBase.

Jaká je situace na trhu firem v posledních letech?

Poslední dobou poptávka po firmách i jejich nabídka v Česku roste. Nejedná se přitom jen o velké korporace, ale také o malé a střední podniky s obratem již od jednotek milionů Kč. Důvodů je více, největším je však z našeho pohledu potřeba generační obměny u majitelů firem, kteří zakládali firmu po revoluci, nyní dosáhli důchodového věku a nemají nástupce, kterým by dlouho budovaný podnik předali. Na straně kupujících byla pak zejména v posledních letech důvodem zájmu dlouhodobě stoupající ekonomika, díky které měli kupující chuť i prostředky na investice. Banky byly ochotné pomáhat s financováním akvizic firem prostřednictvím úvěrů, což donedávna v ČR nebylo obvyklé.

Jak trh s firmami ovlivnilo ochlazení ekonomiky související s koronavirem?

Dopad koronaviru na trh firem byl citelný hned zpočátku, kdy výrazně poklesla aktivita na straně zájemců i prodávajících. Každý vyčkával, co se bude dít, ale už v těchto týdnech pociťujeme určité znovuoživení. Je zřejmé, že investoři, kteří měli akviziční apetit před krizí, prostředky na investice stále disponují, takže jejich chuť do akvizic nezmizela a po přečkání úvodní nejistoty se znovu ohlížejí po příležitostech.

Pociťujeme samozřejmě i nárůst prodávajících, které do prodeje dotlačily platební potíže z důvodu poklesu objednávek − takovým klientům se snažíme pomoci urychleně, za zvýhodněných podmínek. Pro tyto majitele firem je prodej firmy nebo vstup silnějšího investora často jedinou možností záchrany, jedině tak může firma posílit a lépe se probojovat přes období krize. Tyto případy jsou velmi specifické, protože majitelé se k prodeji rozhodují pod tlakem a musejí konat rychle, takové řešení je často jedinou možností, jak předejít úpadku.

Jak takový prodej firmy probíhá?

Prodej firmy je často považován za náročný a složitý proces. Je třeba myslet na celou řadu úkonů a povinností, se kterými se v běžném provozu firmy podnikatel nesetká. Pokud je však prodej firmy veden zkušeným transakčním poradcem, může se jednat o bezproblémovou a poměrně rychlou záležitost. Většina majitelů si projde procesem prodeje firmy pouze jedenkrát za život, proto je určitě vhodné a bezpečnější svěřit vedení prodejního procesu do rukou odborníka.

Zpravidla nejnáročnější a nejdelší částí procesu při menších firmách je nalezení vhodného kupujícího. Často nejde jen o shodu v podmínkách prodeje, obě strany si většinou musí sednout i po osobnostní stránce − majitel svou firmu vidí jako své "dítě", o které se staral po mnoho let, proto svůj byznys nepředá jen tak někomu. Pokud se taková shoda najde, samotná realizace může být otázkou již několika málo týdnů. Každý případ je samozřejmě individuální, proto neexistuje obecný návod, jak prodat firmu, je potřeba vycházet ze zkušeností a těch mají nejvíce profesionální transakční poradci.

Jak se lišíte od tradičních zprostředkovatelů?

Od jiných zprostředkovatelů se InBase liší hlavně modernějším a efektivnějším přístupem k prodejnímu procesu, což nám umožňuje pomáhat klientům za mnohem výhodnějších podmínek než ostatní poradci. Máme dobře zvládnutý tzv. matching, tedy spojování prodávajících s vhodnými kupujícími.

Efektivní matching jsme schopni zajistit i díky otevřené databázi firem, které jsou v současnosti na prodej. Případní zájemci si mohou na stránkách přehledně prohlédnout aktuální příležitosti na trhu firem, aktuálně máme v nabídce přes 70 firem různých velikostí. Díky takto otevřené databázi jsme prodávajícím schopni přivést zájemce, které by jinak neuměli identifikovat.

O jaké podniky je momentálně největší zájem?

Aktuálně pociťujeme vysokou poptávku po podnicích ze strojírenského oboru, firmy zaměřené na automatizaci, případně různé jiné výrobní společnosti, ale také např. IT společnosti nebo účetní firmy. Vyšší poptávka v daném oboru má jistě vliv i na cenu firmy, za kterou se pravděpodobně firma prodá.

Na opačné straně evidujeme převis nabídky na trhu transportních a přepravních společností, o které aktuálně na trhu není vysoký zájem. Dlouhodobě také sledujeme nízký zájem o ubytovací a stravovací služby, a to hlavně mimo Prahu. K situaci na trhu v daném oboru musí přihlížet každý majitel firmy a přizpůsobit své cenové očekávání. S tím se samozřejmě snažíme klientům pomoci.

Co považujete za největší problém při prodeji firem?

Častým problémem je nesprávné stanovení prodejní ceny. Je důležité mít střízlivou představu o prodejní ceně − příliš vysoká, netržně stanovená cena může odradit seriózní investory, což je často důvodem, že hledání kupujícího pak trvá velmi dlouhý čas. Majitelé firem mají různé představy o hodnotě svých podniků a ty se často i výrazně odlišují od aktuálních požadavků investorů.

V takových případech musíme být tvrdší a majitelům firem vysvětlit, za jakou cenu je pravděpodobné, že se jejich firma prodá, a za jakou ne. Nerealistická cenová očekávání, jež majitelům potvrdí i poradce, jsou vždy cestou k příliš dlouhému a v drtivé většině neúspěšnému prodejnímu procesu.

Téměř všechny problémy i v rámci realizace prodeje jsou však řešitelné, je ale potřeba již od začátku vést prodejní proces tak, aby se rizika a jejich dopad minimalizovaly. U našich klientů se nám to zatím daří a věříme, že to tak zůstane i do budoucna.

Jak se tedy takové firmy oceňují?

Standardem na našem trhu je oceňování výnosovými metodami, jako je například metoda násobků EBITDA. Jedná se u nás o nejšíře akceptovanou oceňovací metodu, při stanovení ceny je ale potřeba přihlížet k množství dalších faktorů.

Na webu InBase.cz si majitelé firem mohou zkusit ocenit svou firmu prostřednictvím on-line valuační kalkulačky, která po zadání několika základních informací o firmě vypočítá odhad tržní ceny firmy. Výpočet je sice pouze orientační a samozřejmě nemůže zachytit všechna specifika firmy, majiteli nebo zájemci však poskytne alespoň základní představu. Lepší náhled na prodejní cenu pak rádi poskytnou naši poradci na základě hlubší diskuse.

Související