Základní vybavení pracoviště

Je vhodné zajistit dostatek mýdla, dezinfekčních prostředků na ruce i úklidu a jednorázových roušek. Lze též doporučit měření teploty před vstupem na pracoviště. Dále je vhodné investovat do plánování změn způsobu práce týmů, vedení porad, prostě do opatření snižujících těsný kontakt osob, a to včetně využívání možnosti práce z domova.

Kdy nechodit do práce

V případě zdravotních obtíží, například při nachlazení či horečce se doporučuje využívat sick days, tedy indispoziční volno. Případně lze pracovat z domova, umožňuje-li to zdravotní stav a druh vykonávané práce. Na pracovišti je pak důležité dodržovat zásady respirační etikety a na podzim bude vhodné zvážit očkování proti chřipce.

Jak naložit s open spacem

Ideálně by měl mít každý zaměstnanec svoji kancelář. Pokud to provoz neumožňuje, je další možností práce z domova nebo alespoň časově oddělit práci jednotlivých týmů v jednom open spacu. I otevřený prostor je možné alespoň částečně přepažit, například plexisklem. Žádoucí bude zkontrolovat vzduchotechniku, pravidelně vyměňovat filtry, případně snížit rekuperovanou frakci vzduchu.

Mají se dělit kolektivy

Pokud je možné z provozních důvodů upravit harmonogram pracovních směn, je vhodné časově a prostorově rozdělit pracovní kolektivy. A zařídit, aby část práce bylo možné vyřídit on-line pomocí telekonferencí, aby klienti nemuseli chodit osobně či využívat objednávkový systém. Ani při závodním stravování by nemělo docházet k mísení osob z různých pracovišť a kolektivů a je při něm třeba dodržovat rozestupy. Zaměstnavateli nicméně nepřísluší hodnotit a kontrolovat, jak tráví zaměstnanci volný čas po pracovní době.

Související