Velká část práce by se dala dělat z domova, ale většina firem na to není připravena jak technologicky, tak kulturně a manažersky. Práce z domova klade jednak velké nároky na osobní disciplínu a řízení času zaměstnanců, jednak na vedoucí pracovníky. Je to otázkou důvěry k podřízenému a hlavně schopnosti zadávat správně úkoly, termíny a cíle a zároveň je umět vyhodnocovat.

Home office nabízí jako benefit zhruba čtvrtina firem. Je to stále oblíbenější zaměstnanecká výhoda a nyní se připravenost na něj stává pro firmu životně důležitou otázkou.

Na home office se nedá přejít jen tak. Mnoho lidí má ještě stále na pracovišti pevné počítače. Většina firem také nemá vzdálené zabezpečené přístupy do interních systémů. Nemají nástroje na řízení vzdálené práce a v mnoha kancelářských profesích ještě stále nedošlo k plné digitalizaci agendy, pro práci jsou často nutné papírové podklady a jejich fyzický přenos mezi pracovišti nebo ve vztahu se zákazníky.

Je možné, že aktuální situace dotlačí­ řadu firem, aby pokročila ve virtualizaci, digitalizaci, automatizaci práce, ale nejdůležitější je připravenost kulturní a manažerská. Je tedy možné, že tato vynucená zkouška home officů řadu firem odradí, protože práci nezvládnou uřídit.

Související