I přes určité ochlazení globálního trhu M&A, kdy po­klesl prodej společností s hodnotou nad miliardu dolarů, zůstává v České republice řada zajímavých příležitostí k nákupu firem. Důvodem je, že odchází do důchodu celá řada úspěšných podnikatelů, kteří zakládali své firmy těsně po revoluci a nemají vyřešené nástupnictví ve firmě. Prodávat tak chtějí tady a teď. Proč je v takovém okamžiku výhodné uvažovat o pojištění transakčních rizik?

Pojištění kryje porušení prohlášení a záruk prodávajícího z kupní smlouvy. Většinou je sjednáno na limit odpovědnosti prodávajícího, ale v případě podvodu, hrubé nedbalosti a úmyslného jednání může krýt významnou část hodnoty transakce. Často se stává, že se prodávající a kupující strana nemohou dohodnout na některých parametrech transakce, např. výši zádržného, šíři po­skytnutých záruk, jejich délce (nejčastěji dva až tři roky) a především výši odpovědnosti prodávajícího (nejčastěji 10−20 procent hodnoty transakce). Všechny tyto případy lze vhodně řešit pojištěním. Díky němu se čím dál častěji objevují transakce s nulovou odpovědností prodávajícího. To pro něj znamená, že může okamžitě rozdělit finanční prostředky získané prodejem firmy mezi své akcionáře, investory a nebude mít potenciální finanční závazky po dobu dvou až tří let.

Pojištění prodeje společnosti lze sjednat pro jakýkoliv obor činnosti. O pojištění se vyplatí uvažovat v momentě, kdy hodnota cílové společnosti začíná na 100 milionech korun. Důvodem je minimální pojistné, které zahrnuje i náklady na právní a finanční poradenství na straně pojišťovny.

Připraveno ve spolupráci se společností Renomia.

Související