Celoevropská advokacie prožívá převratné období. Mění se jak styl práce právníků, tak způsob získávání nové klientely i soužití s dalšími odbornými profesemi. "Informační technologie a využití umělé inteligence postoupily již tak daleko, že se advokáti musí ve vlastním zájmu přizpůsobit novým trendům a nalézat nové cesty, jak se uplatnit ve svém oboru," tvrdí Antonín Mokrý, dlouholetý funkcionář České advokátní komory, který od ledna 2018 povede Radu evropských advokátních komor. Šanci udávat trendy podle Mokrého budou mít všichni, nejen největší a nejsilnější advokátní kanceláře. "Možná nepůjde tolik o ty, kdo disponují velkou šíří vědomostí, ale o ty, kdo naleznou tu správnou skulinku v širokém spektru možností, které se už nyní v digitálním − a globalizovaném − světě nabízí," dodává Mokrý. Sám se na nedávném Sněmu České advokátní komory opět dostal do vedení komory a spolu s dalšími deseti právníky, které pod společnou kandidátní listinou sdružoval ostravský advokát Vladimír Jirousek, si za jeden z cílů stanovili vytvoření pravidel pro výkon advokátní profese na internetu.

On-line platformy bojují proti podvodníkům

"Komora by měla všem svým členům vytvořit podmínky a stanovit pravidla pro to, aby i oni mohli své služby poskytovat prostřednictvím elektronických platforem a moderních technologií," řekl nově zvolený místopředseda komory, Robert Němec. Důvodem je mimo jiné boj proti takzvanému vinklaření, tedy neoprávněnému poskytování právních rad. "Neadvokátní subjekty nikdy nemohou být odpovědným garantem kvality právních služeb," dodává k tomu nová členka představenstva komory Monika Novotná.

Pokud se nebudou aktivně řešit pravidla pro elektronizaci advokacie, hrozí destrukce advokátního trhu jako takového.

I podle Mokrého by komora měla zajistit co nejrychlejší vytvoření advokátní on-line platformy. "Měli bychom v tomto ohledu být pro advokáty jakýmsi majákem sloužícím jako navigátor, ale současně také bezpečným přístavem, kde budou moci nalézt podporu a radu. Tato platforma by mohla být později rozšířena i jako prostředek určité 'stavovské' komunikace mezi advokáty navzájem," řekl Mokrý s tím, že je třeba takový přístup zároveň sladit s etickými pravidly advokátů. Podle "nováčka" ve vedení komory, experta na právo IT, Martina Maisnera, jsou pravidla pro fungování v elektronickém světě zásadní pro advokacii jako takovou. "Pokud nebude tato otázka přiměřeně řešena, může dojít nejen k ohrožení jednotlivých advokátů na trhu, ale také k ohrožení zájmů klientů, a dokonce až k destrukci advokátního trhu jako takového," řekl.

Právní služby jako e-shop

Podle nového předsedy největší právnické stavovské organizace v zemi, Vladimíra Jirouska, je přitom oblast takzvané elektronické advokacie mnohem širší. "Vedle již zmíněných pravidel užívání elektronických platforem je na pořadu dne otázka advokátního úložiště dat nebo například centrálního informačního portálu," řekl. I podle Jirouskova místopředsedy, trestního advokáta Tomáše Sokola, je s elektronizací spojena řada podtémat, počínaje způsobem správy informací, s nimiž advokát pracuje, přes bezpečnostní standardy elektronické komunikace mezi klientem a advokátem: "Dost zajímavá je otázka čehosi jako advokátních e-shopů, které ovšem nelze provozovat stejně jednoduše jako třeba prodej knih, elektroniky nebo psího krmiva. A je otázka, zda či nakolik to vůbec lze."

Mezi další priority nového vedení České advokátní komory pak patří i aktivnější spolupráce při přípravě zákonů, podpora regionů anebo zlepšení vzdělávacího systému. "Jedním z úkolů je i zlepšit vhodnými prostředky mediální obraz advokacie," říká Robert Němec. Další z členů představenstva Michal Žižlavský pak uzavírá s tím, že komora musí změnit styl komunikace navenek a nesmí se bát využívat "rázné prostředky na obranu svých zájmů".

Článek vyšel v týdeníku Ekonom

Související