Zaslouží si zaměstnanci v Česku v průměru vyšší mzdu, než bylo necelých 28 tisíc korun v letošním prvním čtvrtletí?

Česká mzda

Ladislav Brázdil
Ladislav Brázdil
generální ředitel Závodů lehkých konstrukcí Loštice (ZLKL)
Zaměstnanci kdekoli si zaslouží mzdu odpovídající jejich produktivitě práce, přičemž dlouhodobá realita ČR je cca 5% ročního nárůstu. Kdyby se politici zaobírali převážně tímto a ne populistickým srovnáváním např. s Německem, byli bychom někde jinde.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Zásluhy občas nemají nic společného s ekonomikou. Má fotbalista 20x větší zásluhy než lékař? Ať má každý třeba 100 000 Kč, ale zvyšování mzdy pomocí regulace či luxováním posledních lidí na trhu práce státními institucemi je cesta do pekla.
Jakub Kejval
Jakub Kejval
generální ředitel Bureau Veritas
Odpověď bych s dovolením nechal na trh práce. O schopné zaměstnance a produktivní firmy vůbec nemám strach. A vládě bych doporučil počkat se zvyšováním platů úředníků až po volbách, jinak se stane veřejná správa v budoucnu neufinancovatelná.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Určitě. Schopní zaměstnanci si zaslouží výrazně více. Proto je průměrná mzda u nás v Ekospolu, kde zaměstnáváme jen ty nejschopnější a nejmotivovanější lidi v Česku, více než dvojnásobná. I jejich mzda však musí být vázána na výkon.
Jindřich Fikar
Jindřich Fikar
majitel čokoládovny Fikar
Většina zaměstnanců ano, menšina úředníků také. A jako příspěvek k debatě o nedostatku zaměstnanců jenom dodám, že pořizujeme místo cca 10% zaměstnanců speciální výrobní linky. Asi nebudu sám , takže za ty nejhůře placené dodávám "Vládo děkujeme"!
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Jak kdo, jak kdy a jak kde. Ke zvýšení mezd by mělo dojít zvýšením produktivity, ne státními zásahy...
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
Zní mi to jako scifi, 28.000. Průměrná mzda v IT je mnohem vyšší. Soutěžíme se světovým trhem, pokud jde o lidi. Tak musíme i u zákazníků :-).
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Pokud zaměstnavatelé budou stejně produktivní jako ti na západě, mohou platit víc. Ale efektivita je i otázkou velikosti trhu, schopnosti dosáhnout si na nízké ceny nákupů, investic do strojů, procesů,.. Tlak na mzdy ze strany odborů není cesta!
Karolína Topolová
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA Auto
Výše mzdy v naší firmě koresponduje s výkonem jednotlivého zaměstnance. Není důvod, aby si schopní zaměstnanci u nás vydělávali méně. Kdo u nás již pracuje ví, že jsme platově dlouhodobě nad průměrem, a to jak z hlediska ČR, tak v sektoru ojetin.
Petr Kocian
Petr Kocian
generální ředitel NeoVize Group
Výše mzdy musí odrážet produktivitu. Vyšší mzdy musí někdo zaplatit. Nejnižší mzdy mají učitelé, kteří jsou převážně "státní" zaměstnanci. Ve zdravotnictví jsou mzdy determinované výdaji na zdravotní pojištění a cenovou regulací.
Petr Bartoň
Petr Bartoň
jednatel Lundegaard
Obecně lze těžko odpovědět. Poroste-li průměrná mzda bez nárůstu pracovní produktivity, firmy budou ztrácet konkurenceschopnost (hlavně na mezinárodním trhu). Zároveň nárůst mezd by měl pokrýt nárůst spotřebitelských cen.
Lenka Doležalová Pavilková
Lenka Doležalová Pavilková
Někteří si jistě zaslouží o dost více, někeří ne. Určitě to nemá určovat stát, ale výkonnost firem, jinak nám tady může vzniknout pěkná mzdová bublina. Ale zase nezapomínejme, že mediánová mzda je jen necelých 24 tisíc, u žen jen něco přes 21 tis.
Dan Jiránek
Dan Jiránek
Bývalý předseda Svazu měst a obcí ČR
Většina ano, někteří ne. Vždy je to závislé na výkonu toho kterého zaměstnance a také na tom, jaký je o výrobky nebo služby dané organizace zájem. Mzdu také musíme zvyšovat, abychom si kvalitní zaměstnance udrželi , jinak se začnou poohlížet jinde.
Petr Chvátal
Petr Chvátal
CEO PPL CZ /DHL Parcel Slovensko
Zcela jistě zaslouží. Jen je třeba si uvědomit, že si na výšší mzdy buď musíme vydělat, což při výkonnosti některých firem může být problém, nebo to stát musí dotovat nižšími odvody u zaměstnavatelů a toto kompenzovat současným zvýšením jiných daní.
Martin Štrupl
Martin Štrupl
generální ředitel Hamé
Záleží na jejich produktivitě. V některých profesích a firmách určitě ano. Smutné je, že nynější mzdová spirála je tlačena vladním sektorem, předvolebními sliby. To je samomat do budoucna jak pro veřejné rozpočty, tak pro konkurenceschopnost firem.
Související