Zvolili jsme na konec roku možná poněkud méně obvyklé či méně očekávané hlavní téma. Časopisy v tuto dobu shrnují na obálkách události roku. Nechtěli jsme být jako ostatní. O pohled na končící rok vás ale tak úplně neochudíme, svým způsobem uvnitř vydání rekapitulujeme také.

Postupné ukrajování soukromí, které se bez hlasitějšího odporu rozlézá společností, se nám však jeví jako natolik významný fenomén, že jsme mu chtěli věnovat větší prostor, než obvykle hlavnímu tématu věnujeme. Proto tedy speciál.

Víc hodlá ve jménu dobra špiclovat stát, samosprávy, data sbírají velké korporace. K čemu prorůstání velkého bratra povede? Co všechno už o nás cizí lidé vědí a co se ještě chtějí dozvědět? A co s informacemi kdo dělá? Věříme, že vás téma zaujme.

Těšíme se, že nám zachováte přízeň i v roce příštím. Který, jak věříme, bude pro vás minimálně tak úspěšný jako ten letošní.

Hodně štěstí.

P. S.: Další číslo Ekonomu vychází 5. ledna 2017.

Související