Chováte včely, přivyděláváte si po večerech šitím šatů nebo jste loni prodali štěňata? Pak vězte, že i vás se za určitých okolností týká povinnost odvést státu daň z příjmů. Situací, kdy lidé musí danit svůj vedlejší příjem a nevědí o tom, je celá řada, a stát tak každý rok přichází o miliardy korun. Kupříkladu jen za loňský rok neodvedly podle finanční správy fyzické osoby na této dani téměř 1,5 miliardy korun. Jedním z důvodů bylo právě to, že o daňové povinnosti vůbec nevěděly.

Sankce, kterým se lidé tím, že nepřiznají své vedlejší příjmy, vystavují, ale nejsou nijak malé. Mohou vyšplhat až do výše 300 tisíc korun. V jakých případech, které by vás možná ani nenapadly, tedy musíte daň z příjmu odvést? A jaké další daně byste neměli opomenout? Týdeník Ekonom spolu s předními daňovými poradci vybral 10 případů, kdy lidé nejčastěji zapomínají danit.

 

1. Dárek od amanta

V souvislosti se zrušením dědické a darovací daně dochází často k mylné představě, že veškeré dary nepodléhají žádné dani. Tak tomu ale zcela není. Danit musíte ty dary, jejichž hodnota přesáhla 15 tisíc korun a vy jste je dostali od "cizího" člověka nebo od vzdálených příbuzných. Správně byste tedy měli zaplatit daň u hodnotných darů například od nápadníků, bratranců, sestřenic, švagrů nebo švagrových či partnerů, se kterými ve společné domácnosti žijete kratší dobu než jeden rok.

Vzhledem k tomu, že darovací daň od roku 2014 spadá pod daň z příjmů, musíte tento dar danit shodnou, tedy 15procentní sazbou. U věcných darů ale účtenka pro výpočet daně nestačí. Vždy si musíte nechat dar ocenit. Pokud vám tedy například přítel daruje prsten s diamantem, měli byste k němu chtít ještě příspěvek na profesionální ocenění. Za něj totiž zaplatíte několik tisíc.

Naopak přiznat daň není potřeba v případě, že jste dostali hodnotný dar - ať už jde o peníze, byt nebo auto - od nejbližších příbuzných, jako jsou manželé, rodiče, děti nebo vnuci. Povinnost se nevztahuje ani na dary od sourozenců, strýců, tet, synovců, neteří nebo dětí a rodičů manžela či manželky nebo na dary od partnera, se kterým žijete ve společné domácnosti déle než rok.

 

2. Ruční práce

Většinu lidí nenapadne danit přivýdělky "bokem". Například když po večerech vyrábějí šperky, šijou oblečení, pletou svetry nebo třeba opravují auta. Dost často totiž nejde o takzvané příležitostné příjmy, které jsou do limitu 30 tisíc korun od daně osvobozeny.

Pokud tedy máte nějaký takovýto "koníček" a pravidelně za něj inkasujete peníze, měli byste tyto výdělky přiznat. A to i v případě, že se jedná o drobné částky. Provozujete totiž takzvanou činnost soustavnou a pro ni žádné osvobozující limity neplatí. Státu tedy musíte odvést 15 procent z těchto příjmů.

Naopak danit nemusíte příjmy z takových vedlejších činností, které vykonáváte jen výjimečně a nárazově, a peníze, které jste za ně dostali, v souhrnu nepřekročí 30 tisíc korun za rok. Typickým příkladem je třeba pronájem chalupy na léto nebo prodej přebytků úrody z vaší zahrady. Pakliže limit překročíte, musíte přiznat daň i z těchto nárazových příjmů.

 

3. Daň z prodeje auta

Koupili jste si od známého auto, po několika měsících jste se rozhodli jej prodat a autobazar, kterému jste vozidlo nabídli, vám je ochoten zaplatit víc, než za kolik jste jej pořídili? I v takovém případě musíte odvést daň z příjmu. Jedním z nejtypičtějších příkladů, kdy by měli lidé příjem danit a nevědí o tom, je koupě havarovaného vozu, který nový majitel opraví a do roka jej se ziskem prodá. Základem daně je plusový rozdíl mezi původní pořizovací cenou a prodejní cenou. K pořizovací ceně je ovšem možné přičíst ještě výdaje spojené s opravou. Vedle automobilů se tato povinnost vztahuje také na lodě a letadla.

S odvodem daně si naopak nemusíte dělat hlavu, pokud jste auto, loď nebo letadlo prodali více než rok poté, co jste jej koupili. V takovém případě jsou i tyto tři dopravní prostředky od daňové povinnosti osvobozeny.

 

4. Silniční daň za vlastní dodávku

Děláte pro svého zaměstnavatele nějaké vedlejší "kšefty" na živnostenský list a využíváte k nim svou vlastní dodávku? Může pro vás být překvapením, že musíte v takovém případě každý rok platit silniční daň. Pokud totiž pracujete jako OSVČ, váš zaměstnavatel v takovémto případě daň odvádět nemůže, a musíte se registrovat sami. Podle objemu motoru nebo počtu náprav pro vás může tato daň každý rok představovat částku od 1200 až do 50 tisíc korun.

Silniční daň musíte platit, i když si pořídíte jen tak pro zábavu nákladní auto s hmotností nad 12 tun. Pokud jej nebudete používat k práci, nemusíte ale platit plnou sazbu. Daň se vám v takovém případě snižuje o 48 procent. Silniční daň musíte zaplatit vždy k 31. lednu kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

 

5. Daň pro včelaře

Stali jste se náruživými včelaři a počet včelstev se vám postupně rozrostl na více než 60 a každý rok si z prodeje medu nebo dalších produktů přijdete na více než 30 tisíc korun? I pro vás platí povinnost odvést daň z příjmu. V daňovém přiznání musíte uvést celý tento příjem a od něj odečíst skutečné, nebo takzvané paušální výdaje. Ty jsou pro tento případ stanoveny na 80 procent. Daň pak odvádíte z částky, která vám zbyla po odečtení paušálních výdajů.

Osvobozeni od daně z příjmů jsou ti včelaři, kteří nemají víc než 60 včelstev a současně jejich příjem z této činnosti nepřekročí hranici 30 tisíc korun.

 

6. Daň z nemovitosti

Prodáváte byt nebo dům? Neměli byste zapomenout odvést státu vedle čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti (bývalá daň z převodu nemovitosti) také daň z příjmů. A to v případě, když nemovitost prodáte v období do pěti let poté, co jste se stal jejím majitelem, nebo do dvou let poté, co jste v ní měl bydliště.

Přiznání k dani z převodu nemovitosti se podává nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Daň z příjmů se pak přiznává klasicky do 1. dubna. Příští rok to už bude s daní z nabytí nemovitosti patrně opačně. Poslanci v současné době projednávají novelu zákona, která povinnost platit tuto daň ukládá výhradně kupujícímu. Pokud vše půjde podle plánu, měla by být tato povinnost přenesena na kupující od letošního července.

 

7. Daň z výhry

Zúčastnili jste se telefonické nebo internetové soutěže, nebo jste dokonce vyhráli v televizní soutěži? Pokud výhra přesáhla 10 tisíc korun, musí se zdanit. A to i v případě, že je nepeněžitá. Ve většině případů to pro vás znamená, že sám pořadatel soutěže výhru zdaní a vy obdržíte o 15 procent méně peněz, než jste vyhráli. Stejně tak u věcných darů si odvod zpravidla zajišťuje sám. V praxi se ale nezřídka stává, že se provozovatelé této povinnosti zbaví prohlášením ve smlouvě. V takovém případě si tedy musíte odvod pohlídat vy. Abyste se u věcných výher dobrali základu daně, musíte si nechat předmět ocenit. Od daně jsou osvobozeny výhry v loterii, hracích automatech, tombolách nebo například výhry ze sázek na sportovní zápasy.

 

8. Daň z koťátek

Chováte doma psy, kočky, papoušky, cizokrajná nebo jiná zvířata a čas od času prodáváte mláďata? Přivyděláváte si pravidelně prodejem slepic nebo vajec? Pokud si za rok vyděláte víc než 15 tisíc korun, musíte i vy státu odvést daň z příjmu. Stejně jako u chovatelů včelstev ale nejde o horentní sumy. Od celkových příjmů si můžete odečíst buď skutečné náklady, nebo 80procentní výdajový paušál a 15 procenty daníte zbylou poníženou částku. Daň nemusíte odvádět v případě, že jste si jako chovatel-amatér nepřišel v souvislosti s vaším koníčkem za rok na víc než 15 tisíc korun.

 

9. Daň z prodeje cenných papírů

Prodali jste loni balík akcií, dluhopisy nebo jiné cenné papíry? I na vás se v některých případech vztahuje povinnost zaplatit státu daň. Přiznat v tomto případě musíte příjem, který přesahuje 100 tisíc korun a současně doba mezi tím, kdy jste cenné papíry nakoupili a prodali, nepřesáhla tři roky.

Daň z prodeje cenných papírů se nemusí odvádět, pokud příjem z prodeje za rok nepřesáhl 100 tisíc korun.

 

10. Pokuta jako daň z osvobozených příjmů

Mnoho lidí neví, že letos poprvé musí přiznat i příjmy osvobozené od daně, pokud jejich celková výše za uplynulý rok přesáhla pět milionů korun.

Zdá se to jako nepřekonatelný limit, ale může jít například o prodej nemovitosti nebo dědictví po babičce. Za nesplnění této oznamovací povinnosti hrozí sankce ve výši až 15 procent z osvobozeného příjmu. Tím by de facto došlo ke zdanění takovéhoto příjmu.

 

1,5 mld. Kč

Tolik Češi loni nepřiznali na dani z příjmů.

 

Ilustrace: Miloš Gašparec

Související