Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

1916 Uprostřed první světové války, kdy situace na frontách ukazovala na vítězství Německa a Rakouska-Uherska, pokračovala centralizace a germanizace Habsburské říše. Nad existencí českého národa se stahovala mračna a jen nevelkým příslibem do budoucna byla smrt Františka Josefa I. a nástup liberálnějšího císaře Karla.

1926 Československo se těšilo hospodářské konjunktuře a výrazný vzestup ekonomiky od poloviny dvacátých let zahlazoval válečné ztráty a upevňoval vnitřní postavení státu. Do jeho struktur se dařilo zapojovat německé politické strany a jejich voliče, kteří se do té doby s novou republikou nechtěli smířit.

1936 Nedávno zvolený prezident Edvard Beneš prosadil vyšší výdaje na obranu před nacistickým Německem. Ani domácímu zbrojení ani spojencům úplně nevěřil a tak se pokusil - nakonec neúspěšně - vyjednat tajně mezistátní dohodu s hitlerovskou Třetí říší.

1946 Obnovené Československo jako jeden z vítězů druhé světové války "odsunulo" německé obyvatelstvo z pohraničí. Současně jeho občané dali ve volbách zelenou komunistům vedené vládě, která prosazovala těsnou spolupráci se Sovětským svazem. Do zájmové sféry Moskvy republika definitivně zamířila o dva roky později.

1956 Změna politických poměrů po odhalení zločinů sovětského vůdce Josefa Stalina uvolnila prostor pro rozvoj kultury, růst životní úrovně a pro první pokusy o reformu centrálně plánované ekonomiky.

1966 Pozvolna se rozbíhalo Pražské jaro, které se pokoušelo nahradit diktaturu proletariátu nikde neexistujícím uspořádáním vzdáleně připomínajícím skandinávský model. Pokus o třetí cestu, spojení státního socialismu s trhem a západní kulturou, zastavila v roce 1968 sovětská okupace.

1976 Po zvolení komunistického šéfa Gustáva Husáka prezidentem dosáhlo socialistické Československo svého zenitu. Rostla ekonomika a upevnilo se mezinárodní postavení státu. Úspěchy slavili dokonce sportovci a fotbalisté přivezli zlaté medaile z mistrovství Evropy v Jugoslávii.

1986 Politická i ekonomická stagnace se stala všeobecně přiznávaným faktem. Lidé se ještě upínali především na změny Michaila Gorbačova v SSSR, které později začaly připomínat československé reformy z roku 1968.

1996 Volby otřásly postavením české pravice v čele s Václavem Klausem, která od pádu komunismu ovládala domácí politiku a prosadila svoji představu o transformaci centrálně plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku.

2006 Skončila osmiletá vláda sociální demokracie, která těžila z ekonomického růstu, českého hospodářského zázraku spojeného s přílivem zahraničního kapitálu, liberalizací a rozšiřováním Evropské unie.

Z toho krátkého přehledu a vlastně bez ohledu na fakt, co se vlastně odehraje v roce 2016, je patrné, že poměry v České kotlině se mění téměř z roku na rok a často bez varování. Období klidu a růstu se pravidelně střídají s chvílemi zahraničněpolitických i čistě domácích krizí a doprovodných hospodářských těžkostí. A že tomu v dohledné budoucnosti těžko bude jinak.

Samotný výhled do nejbližší budoucnosti je dvojznačný. Na jedné straně bude dobíhat nečekaný, ale o to příjemnější ekonomický růst, který by měl být patrný i na platech a zaměstnanosti. Na druhé straně se České republiky může dotknout migrační vlna. Jednak samotným příchodem uprchlíků, spíše ale neklidem po celé Evropě a ústupem od dosud převažujícího liberalismu k daleko silnějšímu politickému i ekonomickému nacionalismu. V porovnání s tím bude boj o elektronickou evidenci tržeb či výši sociálních dávek prakticky nicotný.

Související