Letos jde hlavně o posuny v katastrálním zákonu, zjednodušení živnostenského podnikání a několik postupných novinek v pracovním právu či třeba v nakládání s odpady. Některých z největších firem se týká také kybernetický zákon. A tím to pomalu končí. Když necháme stranou daně, není toho překvapivě skutečně zase až tolik.

Zdání ale klame. Pocit, že se v českém právním prostředí něco zlepšilo, a dokonce snad i zdání, že změna už nebude střídat změnu, jsou jen matením nepřítele před bojem. Více než kdy dříve totiž platí, že čím méně změn na nás dopadlo hned od 1. ledna, tím více jich přijde v průběhu roku. A také let následujících.

Co bude s novým občanským zákoníkem

V první řadě se na scénu vrátí občanský zákoník. Během prvního pololetí se bude schvalovat jeho drobná novela, která má prý vyřešit ty nejzásadnější problémy. Je přitom pravděpodobné, že původních několik desítek novelizačních bodů průběhem času a zvláště sněmovních rejů nabobtná do daleko větších rozměrů. Celá situace je o to paradoxnější, že ministerstvo zároveň pracuje na daleko větší novele soukromého práva, kterou do připomínek odešle podle všeho už na jaře. Tak, aby ji během letoška v klidu protlačilo sněmovnou. Ze zákoníku tak podle všeho nezbude kámen na kameni. A všichni budou jen daleko více tápat v tom, co platí a co platilo dříve.

Bylo by odvážné napsat, že současný první náměstek Robert Pelikán vystřídá letos v ministerském křesle šéfku spravedlnosti Helenu Válkovou. Minimálně jednoho z nich ale všechny ty změny dříve či později nejspíš semelou. Přitom první výrazné rozhodnutí Nejvyššího soudu na toto téma se vydalo tou nejrozumnější cestou. V případě dlouho diskutovaných plných mocí zvolil soud pro podnikatele nejsnesitelnější cestu, když rozhodl, že nebude trvat na ortodoxním výkladu jedné věty nového kodexu a návštěvách notáře.

Podle čeho budou soudit soudy

Právě soudy se budou ke slovu dostávat stále častěji. Jejich role v české společnosti neustále poroste. Jak se napíšou jednotlivé věty do zákona či ministerské vyhlášky, nebude to nejpodstatnější. Daleko důležitější bude, jak je přečtou a vyloží soudci. A do toho přijdou v příštích letech kompletně nová pravidla pro jejich postupy. Hlavní autoři nových řádů, soudci Roman Fiala a Pavel Šámal, dostali loni těžký úkol. Nahradit 50 let staré kodexy, zpružnit je, posílit roli soudce i jednotlivých stran a hlavně tím vším tak nějak zrychlit soudní řízení a možnost domoci se spravedlnosti.

Navíc se letos dokončí obměna Ústavního soudu. V průběhu roku skončí poslední dva soudci jmenovaní Václavem Klausem: Vlasta Formánková a Vladimír Kůrka. A pokud přistoupí prezident Miloš Zeman i letos k navrhování nových kandidátů stejně zodpovědně jako dosud, v druhé půlce prosince kompletně "ovládne" nejdůležitější český soud. Černý talár bude oblékat najednou všech patnáct "jeho" soudců, což se právě prezidentovi Klausovi nikdy nepodařilo. Ústavní soud v jeho dobách totiž vyvažoval alespoň jeden soudce jmenovaný Václavem Havlem. Tedy až do doby, kdy na začátku roku 2013 skončil Jiří Mucha a Klaus už nové soudce nenavrhoval.

A to pořád není všechno

Firmy se musejí připravit také na další změny v jejich trestní odpovědnosti, která podle všeho poroste. Právnické osoby budou odpovídat za daleko více prohřešků než v současnosti. Jak do toho zapadnou změny ve státním zastupitelství a zda k nim skutečně někdy dojde, lze v tuto chvíli vyčíst asi jen z věštecké koule. Také se změní pravidla pro udělování veřejných zakázek. Tedy na pár měsíců, kdy je vystřídají další novinky požadované Evropskou unií. K tomu se bude minimálně debatovat o posunech Ústavy. No a daně snad opět ani nezmiňujme.

Zkrátka nový zákon bude střídat nový zákon, novela novelu. Všechno se bude měnit. Aby to bylo lepší. Ale vždy se zase přijde na to, že i to lepší řešení má svoje mouchy, které je třeba pozabíjet. Další novelou. Bohužel ale i ta bude s chybami. Protože znáte to, nic lidského nemůže být úplně stoprocentní.

Právníci tak budou všechny změny vykládat. Přít se o to, co je správně. Lidé budou dále tápat a právo se bude podobat stále složitější hádance, k jejímuž řešení se přiblíží jen hrstka vyvolených. Vítejte v českém právním prostředí roku 2015 a let následujících.

Související