Po návratu z dovolené zjistíte, že jste například dopláceli na služby v ceně zájezdu zahrnuté, případně tuto skutečnost odhalíte již v průběhu zájezdu, jinými slovy objevíte vadu zájezdu. V obdobných situacích je nejdůležitější včas vytknout vady pořadateli zájezdu.

Zákon v této souvislosti hovoří o lhůtě bez zbytečného odkladu, přičemž nejzazší dobou je jeden měsíc po skončení zájezdu. V této lhůtě je třeba vytýkací dopis pořadateli doručit, nikoli jej pouze odeslat. Obsahem vytýkacího dopisu by měla být identifikace zájezdu, zjištěných vad a vaše představa o způsobu kompenzace alespoň v obecné rovině.

Vznesete-li později po právu vyšší nárok, neztrácíte právo na jeho uspokojení jen proto, že jste jej přesně neurčili na počátku. V případě, že jste dojednali zájezd se zprostředkovatelem (nikoli přímo s pořadatelem), vadu můžete uplatnit také u zprostředkovatele.

Vytýkací dopis odešlete způsobem prokazujícím jeho doručení adresátovi (například na dodejku nebo do datové schránky) tak, aby byl doručen adresátovi před uplynutím lhůty jednoho měsíce od skončení zájezdu.

 

Jan Roub
Legal Director, Accace Legal

 

Související