Ten vyžaduje písemnou formu zejména pro smlouvy týkající se věcných práv k nemovité věci. Jde například o vlastnické právo nebo věcné břemeno, ale ne o nájem, ten zásadně písemný být nemusí.

Písemně, někdy i formou notářského zápisu, musí být uzavřena většina zástavních smluv. Dále je nutné sjednat písemně například ručení, nájem bytu, smlouvu o převodu prostoru sloužícího k podnikání, licenci výhradní nebo zapisovanou do veřejného rejstříku, smlouvu o obchodním zastoupení, pojistnou smlouvu na dobu alespoň jednoho roku a smlouvu o spotřebitelském úvěru.

Písemně by měla být uzavřena také každá smlouva, jejíž součástí je plná moc, která není omezená na určité právní jednání. Naopak oproti starému občanskému zákoníku nemusí být písemná například smlouva o postoupení pohledávky nebo smlouva o zajišťovacím převodu práva (pokud nejde o nemovitost).

 

Robert Pavlů
seniorní advokát, Allen & Overy

 

Související