Jedním z veřejně nepříliš diskutovaných aspektů listopadové intervence České národní banky je dopad slabší koruny na odliv dividend a podílu ze zisků, který zatěžuje domácí platební bilanci. Myslíte si, že by trvalejší oslabení koruny omezilo odliv investičních výnosů z České republiky?

Je třeba zaměřit se na to, zda je znehodnocení koruny krátkodobé, anebo trvalé. Pokud se jedná o krátkodobý jev, pak je pravděpodobné, že investoři pozdrží výplatu dividendy, protože při slabším kurzu realizují nižší eurový, případně dolarový výnos. Pokud by něco takového platilo delší dobu, je pravděpodobné, že by investoři mohli přehodnotit míru reinvestic v tuzemské ekonomice. Současně ale musíme vzít do úvahy i to, že pokud investují do exportně orientovaných firem, pak by jim slabší koruna pomohla realizovat na zahraničních trzích vyšší výnosy.

Přikláníte se spíše k názoru, že oslabení koruny povede jen k posílení čistého exportu, anebo si myslíte – jako například viceguvernér centrální banky Vladimír Tomšík –, že oslabení koruny může vést k větší vyváženosti růstu naší ekonomiky, tedy že se to projeví na exportu i soukromé spotřebě?

K dopadům znehodnocení koruny na velikost importu jsem trochu skeptický. Moje skepse vyplývá z toho, že znehodnocení koruny není až tak masivní. Navíc se je část importérů rozhodla přenést na své ziskové marže, čili korunová cena importu nevzrostla o tolik, o kolik došlo ke znehodnocení koruny. A do třetice, český export je poměrně hodně importně náročný. To v praxi znamená, že v okamžiku, kdy bude slabší koruna vytvářet určitý prostor pro vyšší export, bude současně navyšovat importy našich exportérů.

Vy byste tedy moc velké oživení české ekonomiky v souvislosti s intervencí ČNB nečekal?

Spíše si myslím, že to oživení může přijít z exportní strany než ze strany spotřeby domácností. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka avizuje, že znehodnocení koruny bude trvat zhruba do počátku roku 2015, bych pak ten impulz neviděl jako příliš významný.

Kdybyste měl vsadit svou měsíční výplatu na to, jestli česká měna po vystoupení ze současného režimu fixního kurzu vůči euru posílí, nebo oslabí, jakou variantu byste zvolil?

Já bych zvolil posílení koruny. Vzhledem k tomu, že si jsou subjekty vědomy určitých rizik na straně zahraničních závazků, si ale myslím, že se koruna nevrátí na úrovně zhruba 25,50 za euro, ale že se ustálí mezi 26 a 27 korunami. Záleží to i na tom, zda opuštění režimu bude postupné, nebo jednorázové.

Myslíte si, že posilování koruny bude omezeno či jinak ovlivněno strukturou přímých zahraničních investic a zároveň penězi, které od nás odtékají ve formě dividend nebo zde naopak zůstávají jako reinvestice?

Můžeme předpokládat, že pokud česká ekonomika jak svým růstem, tak svojí konkurenceschopností bude schopna na světovém trhu hrát určitou zajímavou roli, pak je pravděpodobné, že velká část výnosů zahraničních investic bude zůstávat v Česku. To vytvoří větší potenciál pro posílení koruny než případný odtok peněz ve formě dividend.

 

Poslechněte si celý rozhovor:

Studio ZetProjekt Alter Eko byl připraven ve spolupráci se Studiem Zet rádia BBC.

 

Související