Na čtyři roky rodičovské dovolené byste měli zapomenout, vzkázala České republice ve svých nejnovějších ekonomických doporučeních Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Systém péče o malé děti by se měl zásadně změnit: mateřská i rodičovská dohromady by se zkrátila na jeden rok a ušetřené peníze by stát převedl na vybudování funkčního systému předškolní péče.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová (ČSSD), která nezapře feministické kořeny, tvrdou kritiku nedostatku jeslí a školek přiznává. Avšak domácí politická scéna odprava doleva hájí existující model, který nechává matky doma s dětmi až do čtyř let.

Ten paradoxně v ateistické zemi vychází z nikde jinde neexistujícího konzervativního, tedy vlastně katolického pohledu na předškolní výchovu. Zatímco OECD radí jít cestou, kterou v západní Evropě proráželi socialisté hovořící o rovnoprávnosti pohlaví. A o tom, že pokud mají mít děti - tedy i ty ze sociálně slabých rodin - rovnou, či alespoň rovnější šanci, musí k tomu dostat základ ve státním zařízení už v útlém věku.


Názory českých odborníků se jako obvykle liší. Jedni varují, že nucený návrat matek do práce zvýší nezaměstnanost nebo že sníží ochotu žen mít děti. Druzí naopak míní, že náš dávkový systém pomoci v mateřství není racionální, že ekonomika vyžaduje rychlý návrat vysokoškolaček k vystudované profesi a slibují si od změny dokonce vyšší daňové příjmy a rychlejší růst HDP.

Pokud se doporučení OECD, které odpovídá v této věci spíše levicové politice Evropské unie, prosadí, půjde o docela zvláštní návrat zpět. Jesle a do jisté míry školky se tu rušily po pádu komunismu. Ženy totiž odmítaly předchozí politiku plné zaměstnanosti a i reformátoři-makroekonomové tehdy tvrdili, že domácí výchova dětí je stejně důležitá práce jako každá jiná.

To už ve věku globalizace neplatí.

Související