Proč jsou ženy důležité pro rozvoj eko­nomiky?

Dívám se na to z pohledu nevyužitého potenciálu. Můžeme ho vidět na několika úrovních. Jednou je ekonomika jako taková, kde jde například o míru nezaměstnanosti. Česko s 56 procenty zaměstnaných žen výrazně zaostává za Evropskou unií i za Skandinávskými zeměmi, které dosahují přes 70 procent. Což je podstatné jak z pohledu fungování celé ekonomiky, tak i budoucnosti.

Myslíš stárnutí populace v České republice.

Přesně tak. V roce 2040 nám bude chybět přes půl milionu aktivní pracovní síly. A to je ze současných necelých pěti milionů dost. Přitom kdybychom navýšili zaměstnanost jen na úroveň nadprůměrných států, pokryjeme více než dvě třetiny tohoto rozdílu. To je tedy ta makroúroveň, pak je možné se na to dívat z pohledu firem. Spousta analýz ukazuje, že podniky, které mají ženy ve vedení, dosahují lepších výsledků.

Proč tedy firmy v České republice mají ve svém vedení stále málo žen?

Myslím si, že jsme se už posunuli. Většina seniorních manažerů u nás chápe přínosy diverzity a rozumí jim. Problém je, že ono to není tak, že přidáš jednu, dvě ženy do vedení firmy, a hned se jí daří lépe. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že diverzita je indikátor firemní kultury. Její zlepšení je proces, který není jednoduchý, který trvá. Přitom manažeři a lídři firem jsou motivováni soustředit se na velmi krátké horizonty. Mají cíle na jeden rok a podobně. Změna, o které mluvíme, tak není sladěná s jejich motivací.

Je tedy třeba bavit se i o tom, jak by se měly ženy ve firmách prosadit. Často v této souvislosti slýchám názor, že se mají chovat jako muži.

Nemusejí se chovat jako muž, ale je pravda, že v současnosti, když už ženy v určitých pozicích jsou, se jich velká část tak chová. To je spojeno s posunem od fáze, kdy opravdu docházelo k diskriminaci žen. Teď jsou překážky, kterým ženy čelí, mnohem více o podvědomých předsudcích. Jedním z nich je definice lídra. Toho si spojujeme s mužskými kvalitami, jako je asertivita, rozhodnost a individualistické rozhodování. Jiné chování často oceňováno není. Přitom právě to mohou nabízet ženy: zapojení týmu, spolupráci a podobně.

Když jsme dělali výzkumy zaměřené na to, proč firmy mají lepší výsledky, když mají ženy ve vedení, tak jsme zjistili, že je úspěch podmíněn jistou škálou leadershipových stylů. Některé z nich jsou přitom bližší ženám a některé mužům. Je to tak o této komplementaritě, díky které jsou firmy řízeny jinak a mají lepší výsledky.

Podle průzkumů se platy mužů a žen ve světě liší až o sedm procent. Kde hledat příčinu?

To je velmi komplexní téma. Jednou z příčin není neschopnost žen vyjednávat, ale to, že se do procesu vyjednávání vůbec nezapojí. Na Harvardu studentům, kteří dokončili MBA, v rámci jedné studie nabídli pozice u velkých finančních a konzultačních firem a plat 150 tisíc dolarů ročně. Z oslovených mužů se 56 procent obrátilo na firmy a vyjednávalo o navýšení platu, ačkoli to už velmi dobrá nabídka byla. Z žen totéž udělalo jen šest procent.

Poslechněte si celý rozhovor:

 

 

Studio ZetProjekt Alter Eko byl připraven ve spolupráci se Studiem Zet rádia BBC.

Související