Vyplývá to z průzkumu CFA Society Forecasting Dinner Survey 2014, do něhož se zapojilo více než 2000 respondentů, včetně osobností finančního a podnikového sektoru a 420 návštěvníků z webů Ekonom.cz a iHNed.cz. Jeho cílem bylo zmapovat názory ekonomických a finančních odborníků na aktuální témata české ekonomiky a očekávání spojená s nově vzniklou koaliční vládou.

 

V otázce letošního růstu české ekonomiky vyjádřily optimismus čtyři pětiny zástupců odborné veřejnosti, kteří se zúčastnili průzkumu. Na zvyšování HDP nejvíce sází respondenti z finančního sektoru (90,8 %), necelá polovina z nich se domnívá, že HDP vzroste o více než jedno procento. Většina respondentů (57,4 %) však věří, že jimi očekávané zvýšení daní hospodářství spíše uškodí. Nejčastěji se tento názor vyskytuje u lidí z finančního sektoru.

 

EuroMezi účastníky průzkumu mírně převládá také negativní postoj vůči bankovní unii (52,1 %), kterou odmítají především zástupci finančního a soukromého sektoru.

 

Euro by mělo Česko přijmout podle 66,1 % dotázaných, celých 45,1 % respondentů by ale tento krok odložilo na dobu, kdy se vyjasní směřování eurozóny. Podpora tohoto názoru je častější u účastníků průzkumu ze školství a státních či veřejných institucí.

 

S přibývajícím věkem se také respondenti více přiklánějí k přijetí eura a dobrovolnému přistoupení k bankovní unii. A narůstá i jejich souhlas se snahou ČR po dosažení potravinové soběstačnosti. Souhlas s intervencí ČNB proti koruně naopak klesá.

 

„Respondenti optimismem nehýří,“ shrnuje výsledky Jan Herzmann, partner poradenské společnosti Herzmann, která průzkumu podílela. „Pro letošní rok sice očekávají růst HDP, celkově však jsou v hodnocení očekávaného politického a ekonomického vývoje spíše skeptičtí. Vláda podle názoru většiny z nich v příštím roce zvýší progresi u daně z příjmu fyzických osob a zavede sektorovou daň,“ dodává.

 

Průzkum vznikl v rámci příprav na již 12. každoroční setkání s předními domácími a zahraničními ekonomy CFA Society Forecasting Dinner 2014, které se opakovaně koná pod záštitou Miroslava Singera, guvernéra České národní banky, a v letošním roce se koná ve čtvrtek 13. února v ČNB.

 

Kromě společnosti Herzmann a CFA vznikl ve spolupráci se společnosti DBM a za mediální podpory týdeníku Ekonom a serveru iHNed.cz.

 

vyvoj

 

Související