Jsou naše daně vysoké, nebo nízké?

V rámci Evropy jsme zcela jistě v tom nižším zdanění. Takže výše daní není problém. Problém je v České republice spíše výše sociálního a zdravotního pojištění, a tudíž ceny pracovní síly. Zde se pohybujeme v rámci Evropské unie v poslední třetině.

 

Takže kdyby se to sečetlo obojí dohromady, tak jsme někde uprostřed?

Spíše v horším středu.

 

Kdybychom chtěli zhodnotit systém jako celek, ke komu máme nejblíže?

Jsme jednoznačně pod vlivem bismarckovského práva, to je oblast někde mezi Německem a Rakouskem. Často se hovoří o nedisciplinovanosti v daňových záležitostech, ale já bych to tak černě neviděl. Morálka není tak špatná a daňové subjekty mají obecně snahu daň zaplatit správně. Problémem ovšem je - co je to "správně". V Česku se často mění daňové zákony a nejistota v uplatňování práva je výrazně větší než ve zmíněném Rakousku či Německu. Nicméně ale patříme do tohoto teritoria. Před nedávnem jsem se účastnil konference v Miláně a musím říci, že státy jižní Evropy jsou s daněmi úplně někde jinde.

 

Malí a střední podnikatelé se nyní musejí vypořádat s několika stovkami změn. Jsou ale vůbec schopni na tyto změny reagovat?

V podstatě to nejsou schopni vůbec vstřebat. I pro kvalifikované poradce je problém osvojit si nové předpisy tak, aby byli schopni během prvního čtvrtletí příštího roku své klienty informovat o změnách. Navíc je třeba si uvědomit, že máme i nový občanský zákoník - tři a půl tisíce paragrafů, které přinášejí zásadní změny.

 

V poslední době se hodně hovoří o vydání závazných doporučení daňové správy. Ta by se tak stala nejen kontrolním a represním orgánem, ale také by se snažila pomoci...

Není to tak jednoduché. Závazná doporučení jsou často veřejností požadována. A my jsme jako daňoví poradci také volali po tom, aby určitá doporučení byla. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že pokud daňový subjekt dostane doporučení daňové správy, tak ono směřuje ne ve prospěch toho daňového subjektu, ale ve prospěch výběru daní. Pokud se daňový subjekt od doporučení odchýlí, tak se v podstatě dopouští kriminálního činu krácení daně, a to úmyslného. Čili já to vidím jako velké nebezpečí pro podniky. Pokud to doporučení dostanou a budou ho následovat, nebudou mít problém s daňovou správou. Avšak zcela jistě by měli mít problém se svými akcionáři, protože vyvstane otázka, zda na daních nezaplatili více, než skutečně zákon požaduje.

 

Použil jsi slovní spojení kriminální čin. Ve Spojených státech se říká, že daňový podvod je druhý nejhorší zločin po vraždě. Jak je to u nás?

My máme také snahu daně kriminalizovat. Já si myslím, že je to špatně. Ta represivní stránka by měla být především v oblasti civilního práva.

 

Poslechněte si celý rozhovor:

Studio ZetProjekt Alter Eko byl připraven ve spolupráci se Studiem Zet rádia BBC.

 

 

Související