„Nechceme tento globální ekonomický systém, který nám přináší tolik utrpení. V centru musejí být muži a ženy, jak tomu chce Bůh, nikoli peníze,“ prohlásil obdivovatel asketického světce Františka z Assisi. Nepochybně šlo o výzvu určenou více než miliardě katolíků na celé Zemi.

Kromě toho papež volá po reformě uvnitř samotné katolické církve, především po chudé církvi pro chudé.
Bohuslav Sobotka, věřící šéf ČSSD, mluví o chudé církvi také.

A nechce se smířit s českými církevními restitucemi za více než 130 miliard. Tuzemská katolická hierarchie v čele s kardinálem Dominikem Dukou z nich však ustoupit nehodlá.

„Papež velmi zdůrazňuje úkol církve pomáhat těm nejpotřebnějším. Jak by této výzvě mohla dostát, kdyby neměla takřka nic?“ odmítá slova odpůrců restitucí Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference.

Bez ohledu na domácí reálie papežova kritika závislosti současného světa na penězích nabývá na síle. Ještě v červenci v souladu s katolickou sociální doktrínou zdůrazňoval, že společnost není spravedlivá, pokud nenabízí práci všem anebo vykořisťuje pracující. Teď přímo tvrdí, že hlavním nepřítelem je globální kapitalismus.

 


 

obalka Ekonom 482013- Co přesně papež prosazuje na ekonomickém poli a jak na to reaguje hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka?

- Jaké události formovaly papežovo ekonomické uvažování?

- A jak v minulosti dopadl sociálně-ekonomický experiment inspirovaný katolickou církví?

Odpovědi najdete v tématu Boží kapitalismus v aktuálním čísle týdeníku Ekonom. Přečíst si ho můžete i na iPadu a iPhonu nebo na zařízení se systémem Android.

Související