Ovšem nájemní smlouvy a smlouvy o účtu se budou novými pravidly řídit vždy, totéž platí pro zajištění zřizované od roku 2014 i pro závazky ze "staré" smlouvy. Zdánlivě jednoduchá pravidla, jejich aplikace však přináší řadu otázek.

 

Jednou z nich je, zda se použije nový občanský zákoník u smluv, kde smluvní jednání bylo zahájeno před 1. lednem 2014, ale proces uzavření smlouvy byl dovršen až po tomto datu. Mezi odbornou veřejností převažuje názor, že smlouva se řídí starou právní úpravou, pokud byl před 1. 1. 2014 alespoň řádně doručen návrh na uzavření smlouvy, i když k jeho přijetí došlo až v novém roce. Není to však názor jediný a právní režim těchto smluv tak může být nejasný.

 

Sporné je i to, jak se bude od nového roku postupovat při změnách "starých" smluv. Zdá se rozumné, aby se realizace těchto úkonů řídila rovněž starou právní úpravou (pokud změna není tak zásadní, že reálně jde o zcela novou smlouvu). Ani zde však nejsou právníci jednotní.

 

Nový občanský zákoník nám umožňuje dohodnout se se smluvním partnerem, že se naše vztahy budou řídit jeho pravidly. Tím můžeme eliminovat nejistotu, který zákon pro nás vlastně platí. Pokud si ale nový OZ zvolíme, měli bychom opět zvážit, která jeho pravidla stojí za to pro naši smlouvu vyloučit (jde-li to), či upravit odchylně.

 

Jana Buršíková
advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners
Partner rubriky


Archiv sloupků k rekodifikaci najdete na adrese Ekonom.cz/rekodifikace.

Související