Pokud se ovšem zadluží jen jeden z manželů, bude ten druhý nově oprávněn (když se o dluhu dozví) informovat věřitele, že s dluhem nesouhlasí. Věřitel pak nebude moci vést exekuci pro takový dluh na celý majetek v SJM (jako nyní). Exekuci bude nově podléhat pouze ta část majetku, která by připadla dlužícímu manželovi v případě rozvodu (pravidelně jedna polovina). Ve stejném rozsahu bude nově možné společné jmění manželů postihnout exekucí i v případě, že se jeden z manželů zadlužil již před uzavřením manželství.

 

Manželé budou moci (stejně jako nyní) změnit rozsah majetku a dluhů, které jsou v SJM. Smlouvy mohou manželé nově nechat zapsat do rejstříku, který povedou notáři. V takovém případě bude mít změna rozsahu společného jmění manželů účinky vůči třetím osobám, i když si rejstřík neprověří. Nová je i možnost manželů režim SJM zcela vyloučit a dohodnout se na odděleném jmění. Novinkou je i pravidlo, že s prodejem nemovitosti, která slouží k rodinnému bydlení, musí souhlasit oba manželé, a to i když nemovitost vlastní jen jeden z nich.

 

Společné jmění manželů nebude i nadále zahrnovat restituovaný majetek, dar nebo dědictví. Dárce nebo zůstavitel ale nově mohou darovat (odkázat) i do SJM. Nově také do SJM nepřipadne celý příjem ze samostatného majetku jednoho manžela (nájem z domu, který vlastní jeden z manželů), ale pouze zisk (odečtou se náklady).

 

Jana Buršíková
advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners
Partner rubriky


Archiv sloupků k rekodifikaci najdete na adrese Ekonom.cz/rekodifikace

Související