K 1. lednu 2014 bude účinný nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém a zřejmě i celá sada doprovodných předpisů. Mezi nimi budou zcela nové zákony (nový katastrální zákon) i novely stávajících právních předpisů (novely daňových zákonů, novela občanského soudního řádu). Je to 3081 paragrafů nového občanského zákoníku, 786 paragrafů zákona o obchodních korporacích. Ruší se 238 předpisů nebo jejich částí a bude novelizováno více než 130 dalších předpisů.

 

Nové kodexy zčásti přebírají současnou právní úpravu. V řadě oblastí však dochází ke koncepčním změnám, opouštění starých "jistot" a přebírání úpravy známé z naší historie, z právních řádů jiných zemí i práva komunitárního. Vzniká nejistota, jak budou tyto nové koncepty a pravidla vykládány, zda se bude přihlížet k jejich historické aplikaci, respektive aplikaci soudy, v zemích, odkud jsou pravidla převzata, nebo zda si české soudy prosadí výklad vlastní. Z toho plyne řada rizik. Zkušený právník je schopen je eliminovat či rozumně omezit.

 

Na druhou stranu bude soukromé právo flexibilnější, více bude respektována svobodná vůle, bude možné ujednat řadu věcí, které soudy dosud odmítaly. Nové právo přináší nové možnosti a příležitosti, jak strukturovat transakce, jak nabízet a poskytovat zboží a služby. Úkolem právníka je klientovi změny a příležitosti dobře vysvětlit, klient sám se pak musí rozhodnout, zda je bude chtít využít.

 

Připravit se na rekodifikaci vyžaduje od právníků i manažerů detailní seznámení se s novou právní úpravou, analýzu jejích dopadů, změnu stávajících či zavedení nových vnitřních procesů, proškolení zaměstnanců a úpravu právní dokumentace. Začít s přípravou je již nejvyšší čas.

 

Jana Buršíková
senior advokát
advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners
Partner rubriky

Související