Podrobné výsledky dceřiných společností dosud ČEZ zveřejňoval vždy v polovině března na svém webu. Díky těmto číslům bylo možné rozsoudit věčné spory, zda jsou zahraniční dceřiné firmy slušně ziskové, jak tvrdí vedení ČEZ. Nebo zda podnik zbytečně vyhodil peníze na zahraniční expanzi, jak tvrdí kritici šéfů ČEZ Martina Romana a Daniela Beneše.

 

Jenže letos je vše jinak. „Požadavek na zveřejnění individuálních údajů dceřiných, přidružených a společných podniků byl již v minulosti vypuštěn z burzovních pravidel. V důsledku toho již tyto údaje jako samostatný dokument zveřejňovat nebudeme,“ uvedla na dotaz týdeníku Ekonom mluvčí ČEZ Barbora Půlpánová.

 

To je náhoda! Stalo se to zrovna v době, kdy se kupí pochybnosti o smysluplnosti a návratnosti investic české energetické skupiny v zahraničí, po odebrání licence k činnosti v Albánii a krátce před rozhodnováním o odejmutí licence v Bulharsku.

 

Právě tento dokument mohl uvést na pravou míru zavádějící výroky šéfů ČEZ (viz třeba vyjádření Martina Romana v sobotních Lidových novinách), kteří místo čistého zisku všude uvádějí ukazatel EBITDA, tedy provozní zisk před odpisy. Ten bývá vždy výrazně vyšší než čistý zisk, lépe to vypadá, ale vypovídací hodnota je minimální. Návratnost investic v zahraničí lze posoudit jen tehdy, když známe čistý zisk.

 

Trendem ve světě je informační otevřenost. Zasáhla i Česko, jak dokládá například rostoucí tlak na odkrytí vlastníků anonymních akcií. ČEZ se bohužel vydal opačným směrem v čase i prostoru.

Související