1) Jak postupujete při vymáhání pohledávek po splatnosti?

2) Využíváte služeb inkasních agentur?

3) Vymáháte pohledávky prostřednictvím mandátní správy, nebo rovnou prodejem pohledávky inkasní společnosti?

 


Česká spořitelna

1) Během prvních 90 dnů klienta kontaktujeme několikrát telefonicky, zasíláme mu také SMS upomínky a také tři písemné upomínky s výzvou k úhradě dlužné částky.

2) Využíváme i služeb mimosoudního i soudního outsourcingu.

3) Používáme zejména vymáhání pomocí mandátní smlouvy, ale i prodej pohledávky.

 

Pražská energetika

1) Nejefektivnější formou vymáhání pohledávek po splatnosti je účinné upomínkové řízení.

2) Využíváme služby inkasních agentur. V současné době spolupracujeme se třemi inkasními agenturami.

3) Vymáhání pohledávek probíhá na základě mandátních smluv s inkasními agenturami. Odprodej v podstatě  nepraktikujeme.

 

E.ON

1) V první fázi se snažíme vše vyřešit vlastní cestou tzn. písemným či telefonickým vyzváním zákazníka k zaplacení.

2) Pokud ani po přerušení dodávek energie zákazník nekomunikuje, přichází na řadu vymáhání prostřednictvím externích inkasních agentur.

3) Externí vymáhání probíhá v drtivé většině formou svěření pohledávek do mandátní správy. K prodejům pohledávek dochází pouze v individuálních případech.

 

RWE

1) Pokoušíme se se zákazníkem před odpojením opakovaně spojit, a to korespondenčně, pomocí e-mailu, SMS či telefonem.

2) Pohledávky vymáháme vlastními silami.

3) Ani jeden způsob.

 

Raiffeisenbank

1) Klienty nejprve upozorňujeme prostřednictvím SMS či telefonátu. Pokud klient na tento kontakt nereaguje, zasíláme zpoplatněné upomínky.

2) Používáme různé způsoby, úvěry vymáháme jak vlastní cestou, tak je i prodáváme externím společnostem.

3) Mandátní správu nevyužíváme, pohledávky prodáváme prověřeným společnostem.

 

 

Komerční banka

1) Do 85 dní po splatnosti kontaktujeme klienta zaslanou upomínkou. Snažíme najít vzájemně přijatelné řešení, jak část pohledávky po splatnosti uhradit.

2) Ano, pro nezajištěné retailové pohledávky.

3) Používáme oba způsoby vymáhání.

 

T-Mobile

1) Nejprve zákazníky upozorníme formou SMS, e-mailu a písemné upomínky. Poté omezujeme služby. Pokud zákazník nereaguje, přikročíme k předání pohledávky do správy mimosoudní inkasní agentury.

2) Průběžně spolupracujeme cca s pěti agenturami.

3) V naprosté většině jde o mandátní správu. Prodej realizujeme pouze u pohledávek, které se nám nedaří během několika let.

 

ČEZ

1) Upřednostňujeme vždy kontakt se zákazníkem. Upomínáme poštou, pomocí SMS a e-mailů.

2) Ano.

3) Využíváme služeb čtyř inkasních agentur, kterým jsou pohledávky předány na určitou dobu do mandátní správy. Odprodáváme jen výjimečně.

 

Vodafone

1) V případě zpoždění platby zasíláme několik SMS, kontaktujeme ho telefonicky i dopisem.

2) Na vymáhání pohledávek po splatnosti spolupracujeme s několika subjekty, nejčastěji s agenturami B4B INKASSO a Český inkasní servis.

3) V současné době možnost postoupení pohledávky nevyužíváme.

 

Telefónica O2

1) Na dluh se snažíme zákazníka vždy upozornit upomínacími SMS, automatickými hovory, písemnými upomínkami a hovory od našich operátorů.

2) Ano, využíváme služeb pěti inkasních agentur.

3) V drtivé většině případů jde o předání pohledávky inkasní agentuře na základě Mandátní smlouvy. K odprodeji pohledávek dochází jen u pohledávek několik let po splatnosti.

 

ČSOB

1) Klienty v prodlení nejprve kontaktujeme prostřednictvím SMS, telefonátů a dopisů.

2) Vymáháme pohledávky částečně sami, částečně s inkasní společností a advokátní kanceláří.

3) Se všemi partnery máme uzavřeny mandátní smlouvy. Prodej pohledávek zatím uskutečněn nebyl.

 


 

Týdeník Ekonom č.11/2013- Jaká je situace na trhu pohledávek?


- Jak vysoké jsou v současné době výnosy inkasních agentur?

 

- A proč nečeká byznys s pokutami zářivá budoucnost?

 

Odpovědi najdete v posledním čísle týdeníku Ekonom, které vyšlo ve čtvrtek 14. března.

 

Související