Více než ekonomická krize drtí české stavaře nekoncepční politika státu. K takovému závěru došla studie poradenské společnosti Deloitte, kterou má týdeník Ekonom k dispozici. Přestože soukromý sektor v posledních letech zvyšuje podíl na stavebních zakázkách, nemůže zcela kompenzovat výpadek ve státních tendrech především v dopravní infrastruktuře.

"Stavební trh je v Česku rozdělen tak, že jednu velkou část tvoří privátní zakázky v oblasti pozemního stavitelství a druhou pak veřejné zakázky v oblasti inženýrských staveb," vysvětluje Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Na tentýž fakt, že klíčovým hráčem s většinovým podílem na trhu je stát včetně zakázek měst, krajů a firem vlastněných státem, upozorňuje i analýza Deloitte. Ta poukazuje na financování dopravní infrastruktury, kde je situace z hlediska státu nejkritičtější.

Ve vyspělých ekonomikách, kde je infrastruktura hotová a jen se udržuje, představují státní zakázky 25 až 30 procent. V zahraničí převažuje ve stavebnictví soukromý sektor, tedy investice hlavně do bytové výstavby, protože dopravní infrastruktura je mnohem rozvinutější.

"Jsme tranzitní země, proto považujeme za klíčovou dopravní infrastrukturu. V Česku jsme se zaměřili na konsolidaci veřejných rozpočtů, ale úplně vypadla odpověď na otázku - v čem budeme růst? Kde bude naše konkurenční výhoda?" míní Miroslav Linhart, vedoucí oddělení stavebnictví Deloitte.


Týdeník Ekonom - č. 48/2012Jak se vyvíjel objem stavebních zakázek za poslední tři roky?
Jak se stavebníkům spolupracuje s úředníky?
Jak proti krizi bojují největší hráči na trhu?

 

VÍCE SE DOČTETE V NOVÉM VYDÁNÍ TÝDENÍKU EKONOM, KTERÝ VYŠEL VE ČTVRTEK 29. LISTOPADU.

banner 2

Související