Svoje jméno s firmou Planetary Resources coby poradce poněkud paradoxně spojil i filmový režisér James Cameron. Děj jeho filmu Avatar (na snímku vpravo) se přitom točil právě kolem nerostných surovin na měsíci smyšlené planety a měl jednoznačné poselství: těžařské společnosti a jejich honba za ziskem za každou cenu jsou zlo, lidé nemají právo ničit těžbou životní prostředí na jiných planetách. Podobné otázky si kladou i mnozí odborníci.

"Musíme k takovým plánům přistupovat opatrně a včas se zamyslet, jestli víme, co děláme. Díval jsem se na naši planetu z vesmíru a viděl jsem pár opravdu ošklivých věcí, které jsme jí provedli. Doufám, že v budoucnu nic podobného neuvidím na jiných místech ve vesmíru," varuje před neuváženou těžbou v kosmu americký astronaut Mark Polansky.

Kromě toho vyvstává další otázka: co když na planetách či asteroidech, kde bychom chtěli těžit suroviny, existuje život, byť třeba jen v mikroskopické formě? "Než někde začneme těžit, musíme provést řadu analýz hornin. Při té příležitosti budeme zjišťovat i to, zda se tam nenacházejí živé organismy," říká Robert Mueller z Amesova výzkumného centra NASA.

Pokud ano, na těžbu bude nejspíše třeba zapomenout - jednak z etických důvodů, ale také proto, že by hrozilo zavlečení neznámých mikroorganismů na Zemi. Riziko je pochopitelně oboustranné - než na jakékoli cizí planetě, jejím měsíci nebo na asteroidu přistanou robotické těžební stroje, musejí se dokonale sterilizovat, aby tam nezavlekly bakterie ze Země.


Týdeník Ekonom - č. 45/2012VÍCE SE O TÉMATU TĚŽBY VE VESMÍRU DOČTETE V NOVÉM VYDÁNÍ TÝDENÍKU EKONOM, KTERÝ VYŠEL VE ČTVRTEK 8. LISTOPADU.

Související