Kde si řidiči počkají v dlouhé dopravní zácpě a kde mají naopak šanci, že dojedou k cíli celkem hladce a hlavně včas? Na to se snaží odpovědět projekt společnosti TomTom, která vyrábí přenosné a vestavěné automobilové navigace. Díky GPS může pravidelně vyhodnocovat údaje a postavit žebříček nejucpanějších měst.

Nyní se zaměřila na Evropu. Podle průzkumu panuje nejhorší dopravní situace v tureckém Istanbulu, který leží na rozhraní Evropy a Asie. "Index ucpanosti", který vzniká vyhodnocením hustoty dopravy v ranní a odpolední špičce, na obchvatech a v ulicích města, ukazuje celkem 57 procent zácp. (Index je de facto poměr mezi dobou, kdy jsou silnice průjezdné, a mezi dobou strávenou v dopravních kolonách.) Na druhém místě se v žebříčku umístila Varšava s indexem 45 procent a třetí v Evropě je francouzské město Marseille s hodnotou 42 procent.

Praha skončila na 21. místě s 26 procenty, je tedy téměř o polovinu méně plná než Istanbul. Podobně jsou na tom třeba Budapešť, Milán nebo Londýn. Dálniční obchvaty v Praze byly ucpané z 20 procent, na ostatních komunikacích TomTom změřil 31 procent. Pražané v dopravní zácpě průměrně čekají 31 minut. Roční průměr čekání v koloně je pak 78 hodin. Dny, kdy se tvoří největší zácpa, jsou v Praze středa a čtvrtek. Překvapením je pátek, který je spolu s pondělím dnem s nejlepší dopravou.

Výsledky tedy ukazují, že česká metropole na tom není zdaleka nejhůře. Protože TomTom vyhodnocuje výsledky čtvrtletně, bude zajímavé postupem času sledovat, jak se bude měnit zaplněnost ulic českého hlavního města spolu s tím, jak se otevřou jednotlivé silniční stavby. Průzkum, který proběhne po otevření tunelu Blanka nebo po případném dokončení pražského okruhu, bude určitě přínosem.

Dopravní zácpa v Istanbulu, květen 2011

Jan Markovič
jan.markovic@economia.cz

Výsledky průzkumu ukazují, že dopravní situace v Praze není nijak zlá.

Související