Jak se říká mítinku, jehož hlavním cílem není hledání nových vizí, nýbrž označení viníka za nedodržení finančního plánu? Správná odpověď je blamestorming.

I tohle slovo, variace na známý brainstorming, vycházející z anglického slova blame (obviňovat) je jedním z těch, které světu dala poslední finanční krize. Ta jazyk vůbec obohatila o řadu zajímavých slov, mezinárodně srozumitelných a i v českém jazyce použitelných novotvarů.

"Z hlediska jazyka jde spíše o takzvané okazionalismy či publicismy. Mají upoutat čtenáře, posluchače nebo diváka. Na rozdíl od neologismů se do běžné mluvy nedostanou. Ale svoji funkci v jazyce jistě mají," upřesňuje Vít Michalec, pracovník Ústavu pro jazyk český.

I když je hlavní doménou okazionalismů obvykle poezie, v nových slovech spojených s finanční krizí mnoho poetiky hledat nelze. Odkazují spíše na tvrdou realitu.

Homer: americký, nebo řecký?

Nejvíce se nově vytvářená slova strefují do problémů Řecka. Tak také vzniklo slovní spojení drachmagedon zahrnující v sobě jak stav, v němž se současné Řecko nachází, tak obavu z toho, co by se mohlo stát, pokud by skutečně zkrachovalo, či opustilo eurozónu a nuceně se vrátilo k drachmě.

Z podobných základů vychází i slovo grexit, tedy odchod Řecka z eurozóny, případně z Evropské unie, a také geuro, alternativní euro vytvořené pro potřeby Řecka. S nápadem nedávno přišli ekonomové největší německé banky Deutsche Bank. "Považuji toto paralelní oběživo k euru za nejpravděpodobnější vývoj," nechal se dokonce slyšet hlavní ekonom Deutsche Bank Thomas Mayer. Výhodou geura by podle něho bylo, že by tuto měnu bylo možné na rozdíl od eura devalvovat. I v tomto případě ale zůstane spíše u zajímavého nápadu a nového slova, na nějž se zřejmě brzy zapomene. Jak ostatně poznamenal ekonom Patria Finance David Marek - kdo by chtěl dostávat plat v měně, kterou by nečekalo nic než výrazné oslabení?

Řecko je i pevnou součástí mezinárodně zdomácnělé zkratky PIGS (též ve variantě PIIGS), tedy skupiny zemí Evropské unie, které se potýkají s největšími ekonomickými problémy - Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko. Zkratka, která se ujala i v češtině, nelichotivě odkazuje na anglické slovo prase. "Zkratky v textu fungují jako slovo, aby komunikace nebyla příliš dlouhá a všichni věděli, o co jde," podotýká Vít Michalec. V rámci "úspory dechu" či místa v psaných textech se i mimo angličtinu ustálila zkratka TBTF - too big to fail, překládáno obvykle jako "příliš velké na pád".

Podobně mezinárodně srozumitelný je i akronym Merkozy, který donedávna nechyběl snad v žádném z textů, jež referovaly o snaze tandemu Německo-Francie, respektive dua Merkelová-Sarkozy, hasit požár v eurozóně společnými postupy a zbraněmi. Slovo Merkozy však s odchodem Nicolase Sarkozyho z prezidentské funkce světové jazyky postupně opouští a podobně jako druhdy mocný politik již brzy skončí v propadlišti dějin.

Krátce po zvolení nového francouzského prezidenta FranÇoise Hollanda však prestižní britský týdeník The Economist přispěchal s pokusem vytvořit podobný akronym pro nové (ač zdaleka ne tak souznící) duo Merkelová-Hollande. "Spojení jejich křestních jmen do slova Frangela by bylo pro lídry, kteří se sotva znají, příliš důvěrné. Homer, to je příliš americké (anebo ještě hůře - řecké). Merkollande zní příliš podobně jako Merkozy. Takže nám zbývá už jen zkratka Merde, která alespoň dobře vystihuje současný stav eura," pohrál si s francouzským vulgarismem The Economist.

Jdi do Brusele

Některé ze slov používaných v angličtině, obchodním jazyce číslo jedna, si cestu do češtiny dosud nenašly. Příkladem je slovo austerianismus označující "ideologii", jejímž základem je tlak na úsporná opatření - v angličtině austerity measures - a hlavním vyznavačem je Německo.

Do podobné skupiny slov lze zařadit i recesionisty, tedy politiky, jimž se nedaří vyvést jejich zemi z recese.

Možná si ale i tato trochu krkolomná slova cestu do češtiny ještě najdou. "Anglicismy v češtině běžně fungují. Čeština cizí slova dobře absorbuje, jazyk je schopen si je různě upravit. Vezměte si takové slovo googlovat, to ve slovníku sice nenajdete, ale používá se běžně a často se píše jak se dvěma o, tak s ú nebo s ů," říká Vít Michalec z Ústavu pro jazyk český.

Šanci by mohlo dostat i slovo duppie odvozené od proslulého "yuppie", (young urban professional - mladý dynamický profesionál, okolo třicítky, kariérista posedlý penězi). S finanční krizí však přišla výrazná změna a "yuppíka" střídá "depressed urban professional" aneb "deprimovaný mladý profesionál", který přišel o svoji práci s vysokým platem. "A aby mohl na konci měsíce zaplatit složenky, je nucen přijmout to, nad čím dříve ohrnoval nos: dočasné zaměstnání, často špatně placené," napsala o "duppíkovi" v italském listě La Repubblica lingvistka Linda Rossi Holdenová.

Jeden novotvar, za jehož vznik finanční krize sice bezprostředně nemůže, ale jehož popularita v souvislosti s ní rapidně vzrostla, má na svědomí i sama čeština. A jak to tak bývá, jde o "nepřeložitelnou slovní hříčku". Kombinací tradiční nadávky a aktuálního výrazu vznikl vlezdobruselista, slovo nálepkující ideologické odpůrce, kteří z pohledu mluvčího až příliš inklinují k Evropské unii, k Bruselu. Toto slovo mimochodem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zařadila na seznam vulgarismů a zakázaných slov, která by se ve vysílání rádií a televizí rozhodně neměla objevit. Z podobného soudku je například i jiné populární slovo odpůrců EU: eurohujer. "Vlezdobruselista je složenina, slovo, které se objevilo už před několika lety," říká Vít Michalec a dodává: "Lidem se ten termín docela zalíbil. Podobným způsobem vznikla třeba výzva ¸Jdi do Brusele'."

Slovníček krizových pojmů

- austerianismus - ideologie prosazující v oblasti veřejných financí tvrdá úsporná opatření, odvozeno od anglického výrazu austerity measures
- blamestorming - mítink, jehož cílem není hledání nových nápadů, ale viníka, např. špatných ekonomických výsledků
- Buffettova daň - milionářská daň, vyšší daň pro lidi s platem vyšším než milion dolarů; pojmenována po Warrenu Buffettovi, který vyšší daň pro bohaté obhajuje
- drachmagedon - stav po krachu Řecka, opuštění eurozóny a návratu k drachmě
- duppie - deprimovaný mladý profesionál, který přišel o svoji práci s vysokým platem, variace na yuppie
- eurobondy - společný evropský dluhopis (aneb cenný papír tak dlouho odmítaný Německem, až bude nakonec přijat)
- euroval - srozumitelnější označení pro záchranné fondy eurozóny
- geuro - alternativní euro nevalné hodnoty vytvořené pro potřeby Řecka
- grexit - zkratka pro odchod Řecka z eurozóny, potažmo z EU
- Merkozy - akronym pro již neexistující duo Merkelová-Sarkozy
- Homer - jeden z možných akronymů pro dvojici Hollande-Merkelová
- Merde - další z možných akronymů pro dvojici Hollande-Merkelová vyjadřující též stav eura
- PIGS - poněkud dehonestující zkratka pro skupinu zemí nejvíce postižených finanční krizí
- recesionista - politik snažící se marně vyvést svoji zemi z recese
- TBTF - zkratka označující velké finanční instituce, které spoléhají na to, že je vláda nenechá padnout (too big to fail)
- vlezdobruselista - označení nálepkující ideologické odpůrce, kteří z pohledu mluvčího až příliš inklinují k Evropské unii

Robert Břešťan

Související