Václav Petříček (68)

Vzdělání:
Vystudoval Vysoké učení technické v Brně.

Kariéra:
Úřednickou dráhu zahájil v roce 1972 ve Státní plánovací komisi. Od roku 1990 do roku 2007 byl nepřetržitě náměstkem ministra - nejprve na tehdejším federálním ministerstvu hospodářství, od roku 1992 na ministerstvu průmyslu a obchodu. Nyní je generálním manažerem Komory pro hospodářské styky se SNS.

Ekonom v iPadu

Týdeník Ekonom (včetně tohoto článku) si můžete přečíst i na vašem iPadu.

APLIKACI STAHUJTE ZDE.

Ministry by vůbec nemělo zajímat, jakou stranickou legitimaci mají náměstci, úředníci či ředitelé státních agentur. "Na těchto místech totiž mají být v první řadě odborníci," říká generální manažer Komory pro hospodářské styky se SNS Václav Petříček, který byl v minulosti náměstkem mnoha ministrů průmyslu.

Změní se něco pro české exportéry poté, co se funkce prezidenta opět ujal Vladimir Putin?

Měli bychom pečlivě sledovat, co se děje po nástupu Putina do prezidentské funkce. Zaujaly mě některé jeho myšlenky, například konstatování, že skončilo postsovětské období a zemi čeká nový rozvoj. Dále naznačil, že dojde k výrazným změnám v řídicím týmu, mimo jiné i díky zapojení různých politických sil. Doufám tedy, že se tam dostanou odborníci, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. Také je důležité, že Putin počítá s prodloužením programu zapojení světových expertů do činnosti ruských univerzit a výzkumných pracovišť nejméně do roku 2015.

Co z toho plyne pro nás?

Je to výzva i pro naše odborníky. Program běží již pět let a souvisí s tím, že Rusko podepsalo s Evropskou unií dokument, který se nazývá Partnerství v modernizaci. My jsme se připojili loni v prosinci při návštěvě tehdejšího prezidenta Medveděva. Jde o správný krok: musíme si totiž uvědomit, že v Rusku již zdaleka nevystačíme s naší tradicí a znalostí ruštiny. Dnes tam panuje obrovská konkurence. Je proto nezbytné jezdit do všech regionů a zároveň počítat s tím, že pokud se nezapojíme do vědecké a technické spolupráce přinejmenším v oblasti průmyslu ropy a plynu, prosazování českého vývozu zboží a služeb do Ruska bude stále obtížnější.

Získat české vízum je pro občany Ruské federace poměrně komplikované. Neohrožuje to naše hospodářské zájmy?

Určitá přísnost má opodstatnění. Smyslu však postrádá, že jsme při udělování vstupních víz nejtvrdší v celé Evropské unii. Tím se samozřejmě zhoršuje naše hospodářská pozice. Odhání to část turistů, ale také ruské podnikatele. Někteří by tu chtěli výrazně investovat, ale složitá vízová procedura je odrazuje. Ministerstva zahraničních věcí a vnitra by podle mého názoru měla vízovou politiku výrazně přehodnotit.

Čeští exportéři strojů a investičních celků se dokážou prosazovat právě v Rusku, ale téměř vyklidili Latinskou Ameriku, Indii i Čínu. Můžeme tedy naše obchody v Rusku brát vůbec jako úspěch?

Je dobře, že Česká republika má exportní strategii a chce expandovat například do latinskoamerických a asijských zemí. To neznamená, že bychom měli opouštět trhy Evropské unie. Buďme rádi, že jsme tam uspěli. Náš obchod však není dostatečně diverzifikovaný - drtivá většina exportu míří do EU, zvláště do Německa. Česko je přitom na vývozu životně závislé. V prvním roce existence samostatné České republiky činil obrat obchodu s Ruskem necelé dvě miliardy dolarů, loni byl 13 miliard a letos to bude ještě více. Přírůstek je tedy ohromný. Tento dobrý výsledek není důsledkem toho, že jsme jinde neuspěli. Stejně bychom ovšem nyní měli pracovat v Číně, Indii, Vietnamu, Latinské Americe.

Takže Rusko můžeme považovat za určitý vzor?

V Ruské federaci jsme zjistili, že vnímání v regionech se leckdy liší od pohledu centra, dokázali jsme se s tím vyrovnat, a nyní by bylo třeba stejným způsobem pokračovat jinde. Zapojit se do toho musí česká politická i ekonomická reprezentace. V Rusku jsme samozřejmě měli historickou výhodu, protože ruský zákazník tradičně vnímal české zboží jako velice spolehlivé a kvalitní. Nicméně ani tam již byznysu nevládnou ředitelé z dob Rady vzájemné hospodářské pomoci.


Více se dočtete v novém vydání týdeníku Ekonom, který vyšel ve čtvrtek 7. června, nebo pod odkazem níže:

banner 2
Související