Podpořit inovace, umožnit vznik a rozvoj firem v perspektivních oborech, jako jsou například biotechnologie a nanotechnologie. To je cílem státního fondu rizikového kapitálu, jehož činnost se podle původních představ Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) měla rozeběhnout letos v létě.

Záměr však nabírá zhruba dvouměsíční zpoždění. Výběrová řízení na správce a depozitáře fondu, který zahrne asi 1,3 miliardy korun, měla být vyhlášena v březnu, ale ministerstvo se nakonec rozhodlo počkat, až v dubnu začne platit nový zákon o veřejných zakázkách.

"Času je málo"

Oba tendry se tak rozebíhají až v těchto dnech. Jména správce a depozitáře fondu by měla být známa teprve v srpnu. Nenaplní se původní očekávání, že firmy usilující o vstup rizikového kapitálu se budou moci hlásit už letos v létě. "Licenci České národní banky by fond měl získat v září nebo v říjnu, již nyní si však podnikatelé mohou připravovat projekty, pro které by chtěli využít rizikový kapitál," uvedl Petr Očko, který na MPO řídí sekci fondů Evropské unie, výzkumu a vývoje.

Agentura CzechInvest totiž počátkem května spustila poradenský program CzechEkoSystem, jehož úkolem je připravit malé firmy, aby uměly tyto zdroje využít. "Uvědomujeme si, že času zbývá málo. Podnikatelé, kteří chtějí pomýšlet na získání investice, totiž potřebují nejen dobrý nápad, ale také kvalitní byznys plán," dodává Očko. Na investování peněz z unie do perspektivních podniků má přitom fond čas jen do konce roku 2015, kdy končí současné programovací období.

Týdeník Ekonom - č. 19/2012Hlavní poslání fondu vidí Očko v tom, že zaplní mezeru na trhu. Začínající firmy totiž většinou nezískají úvěr. Mnohé dobré nápady zbytečně zapadnou. Tím, že stát do firem kapitálově vstoupí, umožní jejich "nastartování" a rozvoj. Vyhledávat vhodné projekty bude správce fondu. Fond bude existovat 10 let s možností prodloužení o dva roky, ale předpokládá se, že majetkové podíly většinou prodá do pěti let, a to podnikům, které se budou od počátku na investici spolupodílet.


Více se dočtete v novém vydání týdeníku Ekonom, který vyšel ve čtvrtek 10. května, nebo pod odkazem níže:

banner 2
Související