Ekonom v iPadu

Týdeník Ekonom (včetně tohoto článku) si můžete přečíst i na vašem iPadu.

APLIKACI STAHUJTE ZDE.

Premiér Petr Nečas a ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba představili minulý týden novou exportní strategii do roku 2020. Resort průmyslu ji přitom předem nekonzultoval ani s ministerstvem zahraničních věcí ani s českými exportéry, zejména středními. "Exportní strategie je šitá horkou jehlou a jen obecně proklamuje, že se budeme mít lépe. Jedná se o obecné formulace a marketingové deklarace, které nemohou sloužit jako klíčový rámec pro státní podporu exportů," tvrdí Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků.

Vedle zřejmě jen administrativních chyb v materiálu, kdy se například mezi prioritní země dostala Čína a zároveň mezi zájmové Hongkong, který je součástí Číny už od roku 1997, obsahuje strategie i některé zásadní změny. Nejvíce vášní mezi podnikateli vzbuzuje plánovaný zrod obchodních misí, které vzniknou spojením zahraničních poboček vládních agentur CzechTrade a CzechInvest.

Nově vzniklé obchodní mise bude řídit jakási "rada starších" složená ze zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy, Mezinárodní obchodní komory a Hospodářské komory ČR. Přestože ministr průmyslu Martin Kuba Ekonomu řekl, že CzechTrade a CzechInvest byly vytvořeny pro zajištění servisu zvláště malým a středním začínajícím podnikům, jejich reprezentant v řídící radě chybí.

Konkrétní manažerskou odpovědnost za obchodní mise bude mít náměstek ministra průmyslu a obchodu odpovědný za zahraniční obchod Milan Hovorka. Zatímco prezident Hospodářské komory Petr Kužel je přesvědčený, že vzniklá rada zajistí koordinaci a kontrolu, šéf Asociace malých a středních podniků je opačného názoru. "Jakmile stát začne řídit, podnikat, tak z toho nemůže vzejít nic kloudného," tvrdí Havlíček.

Žádné peníze navíc

Z průzkumu mezi 500 českými exportéry, který v lednu uskutečnila asociace, vyplývá, že za nejdůležitější instituci v rámci podpory vývozu zboží a služeb považují firmy právě CzechTrade. Převedení této agentury částečně pod ministerstvo průmyslu a částečně pod radu může podle Havlíčka vyústit ve faktické selhání exportní podpory českých podniků.

V nově vzniklé integrované síti 70 obchodních misí propojí své síly ministerstvo průmyslu, Česká obchodní banka a agentury CzechTrade a CzechInvest. Dosud existuje v cizině 37 zahraničních zastoupení obou agentur. "Na zdvojnásobení obchodních misí nebude potřeba vynaložit finance ze státního rozpočtu, protože pro budování integrované sítě hodláme hledat prostředky uvnitř resortu," uvedl ministr Kuba.

Mezi jednotlivými zastupitelskými úřady a pracovníky CzechTrade po určitých kompetenčních sporech došlo loni konečně ke spolupráci. Nyní se zdá, že by mohla být tato křehká kooperace narušena. A to nejenom proto, že exportní strategii dostal příslušný náměstek ministra zahraničí Tomáš Dub až den poté, co byla oficiálně představena premiérem a ministrem průmyslu. Přestože o ni žádal už v lednu. Za současné situace totiž navíc hrozí, že budou v zahraničí za exportní zájmy Česka nekoordinovaně lobbovat obchodní radové zastupitelských úřadů a představitelé obchodních misí. K tomu se svojí trochou do mlýna hodlá přispět i Hospodářská komora.

"Určitě budeme chtít využít také kompetence honorárních zástupců komory, kteří v zahraničí zastupují zájmy českých firem," uvedl v tiskovém prohlášení prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Ani po opakovaných urgencích Kužel Ekonomu nevysvětlil termín "honorární zástupce HK". Lze se jen domnívat, že půjde o vlivné osobnosti byznysu, které v zahraničí pracují a za určitou úplatu se ujmou lobbingu.

Související