Ekonom v iPadu

Týdeník Ekonom (včetně tohoto článku) si můžete přečíst i na vašem iPadu.

APLIKACI STAHUJTE ZDE.

Zakladatel a dlouholetý šéf společnosti LeasePlan ČR Jaromír Hájek je od ledna opět ve funkci generálního ředitele tohoto poskytovatele operativního leasingu. Vrátil se po pěti letech, kdy vedl zastoupení skupiny LeasePlan Corporation v Itálii, čili v zemi, ve které strávil část svého dětství.

Můžete srovnat Itálii a Česko?

Český pohled na Itálii je dosti zkreslený. Mají tam sice velký problém s přebujelou byrokracií, manažer se tam musí věnovat práci více hodin, ale na druhou stranu jsme ve firmě měli velice disciplinované pracovníky. O Italech se třeba tvrdí, že jsou strašně upovídaní. Ve skutečnosti ale řečmi zdaleka neztrácejí tolik času jako Češi.

A pokud jde o úplatkářství?

Pracoval jsem v Itálii pět let a k hlavním zákazníkům patřil veřejný sektor. Za celou tu dobu jsem se jedinkrát nesetkal se sebemenším náznakem žádosti o úplatek. Kéž bychom tu dnes měli jen takovou korupci, jakou mají v Itálii! Pokud rychle nezměníme to, co se v poslední době v Česku děje, můžeme se dostat do vážných potíží. Kdyby totiž Česko ztratilo důvěryhodnost, krize by tu postupovala mnohem rychleji a měla by vážnější dopady.

Patří Itálie do stejného pytle s Řeckem?

V Itálii mají výhodu, že samotní obyvatelé drží obrovský soukromý majetek, i když stát má velké potíže s dluhem a schodkem rozpočtu. Proto země může pořád fungovat, byť prochází turbulencemi. V Itálii to není jako v Řecku, kde jsou občané mnohem chudší a dluhová krize brzy ochromila chod ekonomiky. Nevidíte tam ono zadušení hospodářského života, jaké postihlo Řecko.

Jak se vám podruhé vstupuje do téže řeky?

Vstup byl jednodušší než samotné rozhodování. Svým způsobem šlo totiž o krok zpět. Firma, kterou jsem řídil v Římě, byla co do počtu vozů pětkrát větší. Pracovat v Itálii je sice složitější, ale svým způsobem zábavnější. Vracel jsem se tedy s obavami, ale ty záhy zmizely. V českém LeasePlanu mě přijali velice dobře. Dodnes tam pracuje asi 60 procent lidí, kteří v něm byli, když jsem jej opouštěl.

Petr Korbel

Související