Je víkend nejhorší chvílí na infarkt? Tak provokovala v titulku před několika lety jedna americká studie. Ukázala totiž, že během víkendů pacienti s touto komplikací umírají s vyšší pravděpodobností než ve všední den. Smutnou víkendovou statistiku potvrdily i další výzkumy.

Podobné výsledky měly třeba studie zabývající se pacienty přijatými s poškozením ledvin, cévní mozkovou příhodou či plicní embolií. A trend je patrný i v celkových statistikách, a to nejen v zámoří. Podle nově zveřejněné britské studie se úmrtnost tamních pacientů, kteří trpí akutními problémy, zvyšuje o víkendu o desetinu, ze 7,4 procenta hospitalizovaných na 8,1 procenta.

Do statistik přitom nebyli zahrnuti lidé, které nebyli přijati na nutný zákrok, ale třeba na náhradu kloubu.

Česko jako výjimka

Kde je třeba hledat důvody? Podle britských odborníků půjde alespoň zčásti o důsledek slabé obsazenosti víkendových služeb. Podobný problém mají podle nich všude na světě. Ale alespoň v jedné zemi na světě je, zdá se, situace lepší. A kupodivu u nás. Pravda, v České republice zatím nikdo neprováděl tak podrobné srovnání jako v USA či Británii (nebo jeho výsledky alespoň nezveřejnil).

Ale informace o úmrtnosti a čase smrti dostupné jsou. Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky za rok 2009 je patrné, že o víkendech se počet úmrtí v českých nemocnicích nemění. Na každý den prostě připadá téměř přesně sedmina zemřelých. Během neděle dokonce počet úmrtí mírně klesá. Místo zhruba 14,1 až 14,6 procenta na každý jiný den je to jen 13,75 procenta. Z celkového průměrného počtu 58 374 mrtvých týdně jich v neděli zemřelo 8024. V nejhorší den vůbec, ve čtvrtek, došlo k 8562 úmrtím.

Proč se od USA či Velké Británie lišíme? Významnou roli zřejmě může hrát fakt, že v českých nemocnicích se o víkendech pracuje jinak. Méně se využívá systému tzv. příslužeb, kdy jsou (především zkušení) lékaři pouze na telefonu. Lékař na oddělení samozřejmě dokáže reagovat rychleji na nečekanou situaci. Odvrácenou stránkou českého organizačního systému jsou vyšší náklady na provoz a větší tlak na lékaře.

Matouš Lázňovský, spolupracovník redakce


Zatímco britští a američtí pacienti by měli raději víkendy trávit mimo nemocnice, v Česku, jak se zdá, je stejná péče zajištěna během pracovních i volných dnů. Rubem jsou vyšší provozní náklady nemocnic. Foto: Shutterstock

Související