Politika jakožto specifický druh podnikání, neziskovky přeměněné na prádelny peněz, kolektivně nezodpovědné úřednictvo, každá druhá akciovka s anonymními vlastníky, ustrašená policie a státní zástupci, povrchní média. Nad marasmem osaměle ční ombudsman, ctihodný muž bez pravomocí. Tolik v kostce krutá zpráva o stavu České republiky, ve které korupce není vyšinutím z normy, nýbrž tvoří samu podstatu systému.

K alarmujícím zjištěním dospěla Transparency International v unikátním celoevropském projektu Studie národní integrity. Text týkající se Česka má dvě stě padesát stran a vznikal sedm měsíců na základě sběru dat, osobních rozhovorů s odborníky a dalších konzultací. Týdeník Ekonom je mediálním partnerem studie a exkluzivně zveřejňuje klíčová zjištění.

Transparency International analyzovala připravenost, či nepřipravenost základních institucí českého státu čelit korupci. Hodnotila třináct pilířů, na nichž stojí celý systém – politické strany, soudy, policie, vláda, parlament, ale i média, neziskový a podnikatelský sektor. Fungují-li zkoumané pilíře správně, tvoří zdravý a silný systém národní integrity, který je úspěšný v boji proti korupci. Pokud však některé chybějí, či nejsou zavedena náležitá pravidla pro jejich fungování, případně není zajištěno jejich dodržování v praxi, otevírá se prostor pro korupci se vším, co s sebou tento zlořád přináší pro fungování státu i ekonomiky.

A tuzemská realita? Dovoluji si zprávu ocitovat: „Nahlížet na demokratické instituce a společnost optikou korupčních penězovodů se může zdát v jistém smyslu zvrácené. Vše ale nasvědčuje tomu, že Česká republika čelí systémové korupci, pro kterou je charakteristické, že nahlížet na instituce právě touto optikou je zde běžné, přičemž řada vlivných aktérů nezůstává jen u pozorování.“

Smutné, nicméně navýsost potřebné čtení vám přinášíme spolu s Transparency International. Potřebné pro ty odhodlané muže a ženy napříč společností, kteří chtějí český korupční chlívek razantně vymést. Týdeník Ekonom si pokládá za čest být jim v této snaze nápomocen.

P. S.: I letos jsme připravili českou verzi ročenky Svět 2012, kterou vydává The Economist. Předplatitelé Ekonomu ji naleznou jako bezplatný bonus přibalený k novému vydání. Ostatní si ji mohou koupit za 129 korun na stáncích. Je plná předpovědí na nelehký rok 2012. Jde o pohled zasvěcený, který garantuje redakce nejproslulejšího ekonomického týdeníku světa.

Mnoho sil přeje

Ondřej Neumann, šéfredaktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový Ekonom i ročenka Svět 2012 k dostání od čtvrtka 8. prosince.

banner 2
Související