V českých firmách je běžný souběh funkcí, kdy předseda představenstva dělá současně generálního ředitele a členové představenstva jsou odbornými řediteli. Půvab je v tom, že generální ředitel si navrhne plat a jako předseda představenstva si ho schválí.

Navíc jsou z toho dva příjmy. Odměna za práci v představenstvu je sice ve srovnání s platem generálního ředitele symbolická, nicméně jsou to další peníze. Teď je to často tak, že když má generální ředitel plat 500 tisíc a jako člen představenstva bere dalších 30 tisíc, pak 30 tisíc mu schválila valná hromada, ale 500 tisíc schválil sám sobě.

Silnější dozorčí rady

Tento stav je neudržitelný. Doporučuji proto, aby ve stanovách byla zakotvena pravomoc dozorčí rady schvalovat platy a odměny exekutivního vedení. Mnohé společnosti, zvláště ty ve státním vlastnictví, by ovšem měly upravit stanovy a jednací řády tak, aby došlo i k dalšímu posílení dozorčích rad.

Mělo by se jednoznačně uvést, co bez schválení dozorčí radou nemůže být provedeno, k čemu musí dozorčí rada vydat stanovisko a o čem musí být informována. Nyní tam často bývá obecná formulace, že dozorčí rada kontroluje činnost představenstva, což je velmi vágní. Vzniká tak zcela nový požadavek na kvalifikaci členů dozorčích rad.

Horuji především za to, aby v dozorčích radách byli lidé s podnikovou praxí. Státní společnosti jako ČEZ, České dráhy a podobně se pohybují víceméně v tržním prostředí, a musejí být proto řízeny stejně jako jakákoli jiná firma. Neměl by tedy být žádný rozdíl ani v kvalifikaci členů dozorčích rad.

Povinností dozorčí rady by mělo být i hodnocení činnosti představenstva. Ale k tomu, abych mohl hodnotit, jestli je někdo dobrý ředitel, musím sám mít nějakou ředitelskou zkušenost. To nemohu dělat na základě toho, že jsem býval poslancem či zastupitelem nebo že jsem příbuzný či kamarád někoho vlivného.

Vratislav Kulhánek
jednatel Industrial Advisors, bývalý předseda představenstva Škody Auto

Související