Celosvětově a celospolečensky dochází k zásadním změnám, k čemuž výrazně přispěla ekonomická krize a hospodářská recese. Tato situace si vyžádala mnoho řešení, která vedla k optimalizaci výroby a produkce. Vyprofilovala skupinu lidí, která dnes těžko hledá zaměstnání, a na druhé straně skupinu těch, o které je nebývalý zájem.

Nedostatek lidí s potřebným profilem začal velmi silně brzdit rozvoj firem.

Dochází k tomu, že je větší nezaměstnanost, než jaká byla před krizí, ale současně firmy nemohou najít vhodné zaměstnance. Schází jim kvalitní pracovní síla, která by mohla pracovat optimálně, zastat více úkolů při zachování produkce a kvality.

Proto začínáme hovořit o přechodu od kapitalismu k »talentismu«. Globální krize donutila firmy, aby produkovaly více se stejným objemem lidských zdrojů. Někteří si uvědomili možnosti lidských zdrojů: se správnými lidmi na správném místě a ve správný čas mohou dosáhnout nejen stejných výsledků jako před krizí, ale i lepších, a to za vynaložení menších nákladů.

Avšak stárnutí populace, neadekvátní kvalifikační struktura a změna životních postojů a motivací lidí vede k tomu, že potřebných »talentů« je k dispozici stále méně.

V současném světě vzájemně propojených sociálních sítí, dostupných informací, zanechává vše, co každý z nás udělá nebo řekne, stálou stopu, která bude kdykoli dohledatelná. K dosažení respektu a loajality současných i budoucích zaměstnanců proto musejí být společnosti transparentnější a otevřenější, než tomu bylo kdykoli v minulosti.

Jaroslava Rezlerová,
generální ředitelka personální agentury Manpower

Související