České dráhy (ČD) pokračují v odprodeji »nepotřebného« majetku. Na řadu nyní přichází majoritní akciový podíl v Traťové strojní společnosti (TSS). O specializovanou dceřinou firmu, která disponuje unikátním portfoliem strojů sloužících k výstavbě a údržbě železničního svršku, se mají utkat tři subjekty, jež úspěšně prošly prvním kolem soutěže.

Týdeník Ekonom má informace, že proti sobě ve finále nastoupí státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Ostravské opravny a strojírny a dále konsorcium stavebních firem OHL ŽS a Swietelsky. Všechny zmíněné společnosti kromě SŽDC, která se vyjádřila neurčitě, svou účast samy potvrdily.

Překvapení ze severní Moravy

Zatímco v úvodním kole tendru museli uchazeči splnit kvalifikační předpoklady, předložit strategický záměr a uvést indikativní cenovou nabídku, v druhém už půjde pouze o peníze. Majoritu získá ten, kdo závazně nabídne nejvíce.

»Prodej akcií může být realizován pouze za cenu výhodnou pro České dráhy, což znamená, že výběrové řízení může být i zrušeno,« poznamenává mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.

Ačkoliv České dráhy striktně odmítají hovořit o cenách, které účastníci tendru jako minimální do svých nabídek zakomponovali, v železničářském prostředí se o nich mluví běžně. Podle tří na sobě nezávislých zdrojů v úvodním kole jednoznačně nejvíce nabídly Ostravské opravny a strojírny. Údajně 600 milionů korun, přičemž účetní hodnota prodávaného podílu je 380 milionů.

Advokát Karel Ležatka, právně zastupující ostravskou firmu, zmíněnou sumu nepotvrdil, ovšem ani nevyvrátil.

»To může být i otázkou taktiky, jakou kdo v úvodním kole zvolil,« reagoval, proč firma nabídla tak vysokou částku, když její soupeři jsou podle zmíněných zdrojů připraveni zaplatit méně než polovinu.

Samotná účast Ostravanů je v kuloárech považována za překvapivou a ochota dát tolik peněz za pouhých 51 procent akcií ještě více (dle stanov je ke klíčovým rozhodnutím nutná dvoutřetinová majorita). Nicméně když ostatní subjekty »nepřihodí« či když nebude soutěž zrušena, Českých drahám nezbude nic jiného než firmu prodat do Ostravy.

Vazba na lidovce a TOP 09

V takovém případě je ale třeba se i ptát, co je to za firmu a komu patří. Ostravské opravny a strojírny jsou podnikem zaměstnávajícím 700 lidí, chlubícím se tradicí delší než 160 let. V současnosti jde o největší domácí opravárenský podnik zaměřený na rekonstrukci nákladních vagonů.

Jejím klíčovým zákazníkem je ČD Cargo, stoprocentní dcera Českých drah. Ročně pro něj modernizují řádově stovky železničních nákladních vozů.

Jen loni Ostravské opravny a strojírny získaly od ČD Carga podle údajů z informačního systému o veřejných zakázkách dva velké kontrakty v celkové hodnotě zhruba 1,3 miliardy korun. O mnoho chudší nebyly zakázky ani v předchozích letech.

Když se však bude někdo pídit, komu tento dodavatel státem ovládané firmy patří, ustrne v půli cesty. Od roku 1998 plných deset let firmu vlastnili bratři Peter a Rudolf Šuškovi, dříve oba s trvalým bydlištěm v Ostravě, nyní ve Švýcarsku. Teď už jako majitelé podniku v obchodním rejstříku nefigurují. Jako jediného akcionáře tam od roku 2008 můžeme nalézt firmu Rail Invest. Ta však má akcie na majitele v listinné podobě a jejich současní držitelé jsou nedohledatelní.

»Já jsem jenom ředitelem,« reagoval na otázku ohledně vlastnictví Peter Šuška, který se 22. února osobně účastnil otevírání obálek s nabídkami na koupi TSS. Stejný dotaz si vyslechl i podnikový advokát Karel Ležatka. »K tomu jsem nedostal mandát,« reagoval na žádost o odpověď.

Bratři Šuškové podle všeho mají poměrně zajímavé politické vazby. Peter je členem KDU-ČSL (týdeník Ekonom to ověřil v ostravské místní organizaci lidovců). V roce 2008 se za lidovce účastnil i voleb do krajského zastupitelstva v Moravskoslezském kraji. Zvolen sice nebyl, ale nadále je veden jako první náhradník.

Jako zajímavá se jeví ale i vazba na bývalého lidovce a dnes místopředsedu nové strany TOP 09 Pavola Lukšu, dlouholetého starosty beskydské obce Čeladná. Lukša působí ve správní radě Nadace bratrů Šuškových. S Rudolfem Šuškou se Lukša až do loňska potkával i na jednáních dozorčí rady ostravského mošnovského letiště, kde oba téměř čtyři roky působili.

Každopádně by bylo vhodné, kdyby Šuškové anonymní majetkovou strukturu »své« firmy rozkryli, jinak bude možné spekulovat, že firma je napojena na české a moravské politiky.

Nehýbejte s tím

V Traťové strojní společnosti má od roku 2006 podíl 49 procent v Brně sídlící OHL ŽS, španělským kapitálem ovládaná stavební firma, která hraje při výstavbě a modernizací českých železničních tratí už dlouhá léta naprosto klíčovou roli.

Svůj podíl získala tak, že do TSS vložila jako nepeněžitý vklad vlastní strojový park. Její zájem o úplné ovládnutí je celkem pochopitelný. Je pochopitelné i to, že se spojila s rakouským koncernem Swietelsky (působícím i v Česku), protože jde o jejího tradičního partnera, který má dominantní pozici na rakouském trhu železničního stavitelství.

Přesto by se jako nejlogičtější výsledek privatizace TSS mnohým jevilo, kdyby firmu s jejím rozsáhlým strojovým parkem ovládla státní organizace Správa železniční dopravní cesty, která má - jak již název napovídá - v gesci téměř všechny železniční trati.

Zástupci SŽDC si ale kladou otázku, zda by bylo správné, aby subjekt, který je rozhodujícím zadavatelem a investorem stavebních prací na dráze a který by měl usilovat o co nejnižší ceny těchto prací, by měl být zároveň i spoluvlastníkem firmy TSS, jejíž zájmy jsou opačné. »Je třeba porovnat výhody i nevýhody,« vysvětluje dilema mluvčí SŽDC Pavel Halla.

Možná i proto SŽDC dala v prvním kole nejnižší cenovou nabídku. Patrně by ji nevadilo, kdyby firmu TSS získala zmíněná OHL ŽS, s níž má tradičně silné vazby. Ty ztělesňuje i generální ředitel SŽDC Jan Komárek, který ve firmách, jež jsou dnes součástí skupiny OHL, dlouhá léta působil jako manažer.

Z prodeje TSS jsou nervózní odboráři. Mají obavy z možného příchodu soukromníků. »Myslím si, že nejlepší by bylo, kdyby to zůstalo u Českých drah, případně kdyby se to převedlo na SŽDC,« vyjadřuje svůj názor Adolf Hradílek, funkcionář Odborového svazu železničářů.

Jiří Pšenička

Traťová strojní společnost
- Akciová společnost (51 procent akcií drží České dráhy, 49 procent stavební firma OHL ŽS), sídlo Hradec Králové.
- Nejvýznamnější domácí poskytovatel služeb v oblasti výstavby a údržby kolejového svršku.
- Disponuje unikátním portfoliem speciálních strojů a nákladních vagonů.
- Nejvýznamnějšími zákazníky jsou české stavební firmy, které si stroje zapůjčují pro realizaci zakázek zadávaných Správou železniční dopravní cesty.
- V roce 2009 měla firma 565 zaměstnanců.
- Tržby za rok 2008 dosáhly 811 milionů korun při EBITDA marži 22,2 procenta.
- Prodej podílu drženého Českými drahami má být definitivně odsouhlasen v červnu.

Další jsou v pořadí
- TSS je jednou z více dceřiných firem, které chtějí České dráhy odprodat.
- Prodej doporučila již loni ve svém materiálu firma EEIP stoprocentně vlastněná známým ekonomem Michalem Mejstříkem.
- Mejstřík vedení drah (s nímž se dobře zná z diskusního klubu Appia) doporučil odprodat ještě firmy Railreklam, Jídelní a lůžkové vozy, Výzkumný ústav železniční a ČD travel.
- Dále navrhl odprodat dvě divize telekomunikační společnosti ČD Telematika.

Z prodeje dceřiné firmy Českých drah jsou nervózní odboráři. Bojí se příchodu soukromého majitele.

Související