Není pochyb, že i v Česku dochází k sociální segregaci a představy jednotlivých skupin obyvatelstva o hodnotě peněz se diametrálně liší.
Když jsme před týdnem psali, že výkonný ředitel Ředitelství silnic a dálnic Michal Hala oslavil v pražské Občanské plovárně své třicátiny způsobem, za který by se nemusel stydět ani nejbohatší Čech Petr Kellner, byli jsme následně proškoleni, co to "skutečně znamená megaparty".
To třeba naložíte celé příbuzenstvo do business class a odletíte do Indie, kde si k oslavám pronajmete maharádžův palác. Případně si na své životní jubileum pozvete skupiny Kabát či Elán, ne jako Hala horňáckou cimbálovku Petra Mičky a Vladimíru Krčkovou s Jazz Bandem.
"Co je to 750 tisíc korun? Vždyť je to úplná socka," důrazně se zastal Haly a jím vynaložených nákladů jeden jeho velmi dobře situovaný přítel. A dodal, že Petr Kellner se prý srovnáním s Halou musí cítit uražen.
Opravdu netušíme, co si o tom všem myslí pan Kellner, zatím si nestěžoval. Možná máme skutečně zkreslené představy o pomyslné hranici mezi standardem a nadstandardním luxusem (a společně s námi přibližně 9,99 milionu lidí v této zemi).
Jedno však víme celkem bezpečně: Pan Hala - muž, jenž rozhoduje o tom, které firmy získají miliardové zakázky na českých silnicích a dálnicích - pořádá akce, jež jsou v hrubém nepoměru k jeho oficiálním příjmům.
Jestliže statisíce rozmařile rozhazuje soukromý podnikatel, je vše v pořádku. Když tak činí státní úředník s tabulkovým platem maximálně 65 tisíc hrubého, je to krajně podezřelé. Svou pozici by mohl obhájit jediným možným způsobem - detailně rozkrýt způsob financování. To ale odmítl.
Již sama skutečnost, že na svou akci zve zástupce firem účastnících se dálničních zakázek, ukazuje na střet zájmů. Totálním střetem zájmů je, když si pan Hala nechá od stavebních firem financovat svého velmi náročného motoristického koníčka.
Čemu dává ve své práci přednost? Uspokojování svých privátních potřeb, nebo blahu veřejných financí? Není náhodou zde jeden z důvodů, proč jsou české dálnice i v porovnáním se zahraničím tak drahé a proč se nyní vážně uvažuje, že některé stavby budou muset být kvůli nedostatku peněz zastaveny?
Jestliže nadřízení výkonného ředitele mají trochu soudnosti, musejí dojít k závěru, že tolerovat takovéto úřednické počínání je neudržitelné, byť má výkonný ředitel Ředitelství silnic a dálnic politickou oporu nejen ve své mateřské ČSSD, ale i v konkurenční ODS.
Až pan Hala přejde do byznysu, nic mu nebrání, aby do oslav svých čtyřicátin investoval třeba pět milionů, a nemusel se tak cítit ve společnosti českých velkopodnikatelů trapně.

(Více viz politika & byznys)

Jiří Pšenička
redaktor týdeníku Ekonom

Související