Čína, Indie nebo Egypt, právě v těchto zemích mají čeští vývozci šanci i navzdory krizi. Tvrdí to aktualizovaný seznam dvanácti »prioritních zemí«, který vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Žebříček obsahuje i seznam příležitostí pro české firmy a bude se pravidelně obnovovat. Úřad také nově vytvoří pro jednotlivé země expertní týmy. Ministerští úředníci se spolu s kolegy

z resortu zahraničí, pracovníky velvyslanectví, odboráři a zástupci agentur CzechTrade a CzechInvest a obchodních komor mají vyjadřovat k návrhům konkrétních proexportních akcí. Budou také připravovat podklady, pro tvorbu obchodní tematiky zahraničních cest politických představitelů.

»Chceme tak dosáhnout lepší výměny informací mezi státní správou a podnikateli. Při současném celosvětovém ekonomickém útlumu jde o krok k potřebné diverzifikaci našeho vývozu,« řekl Ekonomu Luboš Joza z ministerstva.

Ekonomičtí diplomaté v »prioritních« státech by měli dostávat přednost při zajištění podmínek k práci a nemělo by jim hrozit propouštění. Proti minulosti se seznam zúžil, dříve bylo »prioritních zemí«  devatenáct. Dle Jozy jde o výraz koncentrace zdrojů státu.

Perspektivní obory v prioritních zemích:

Brazílie – jako jedna z nejrychleji se rozvíjejících zemí může absorbovat velké množství strojírenských výrobků, dodávky turbín do malých vodních elektráren.

Vývoz:  5,354*

Čína – obuvnické, textilní a tiskařské stroje, komponenty pro tepelné elektrárny.

Vývoz: 13,163*

Egypt –  přístroje a vybavení pro nemocnice a zdravotnické laboratoře. 

Vývoz: 3,945*

Indie – osobních automobily a technika na úpravu pitné vody.

Vývoz: 10,612*

Kazachstán – spolupráce při těžbě ropy, zemního plynu a uranu.

Vývoz: 3,360*

Mexiko –  zemědělské stroje, traktory, zařízení pro zavlažování, stroje k zalesňování a zpracování dřeva.

Vývoz: 3,835*

Rusko –  zařízení na těžbu železné rudy i rud barevných kovů, rozsáhlá modernizace petrochemického a chemického průmyslu.

Vývoz: 67,538*

Srbsko – opravy a rekonstrukce železniční a silniční sítě, výhledově obnova městské hromadné dopravy.

Vývoz: 7,574*

Turecko – prostor pro dodávky turecké armádě, druhé nejpočetnější v zemích NATO.

Vývoz: 13,433*

Ukrajina – pomoc při výstavbě potravinářského průmyslu, například  výrobě potravinářských přísad. Příležitost pro firmy zabývajícími se likvidací odpadů, budováním spaloven a čističek.

Vývoz: 25,056*

USA – příměstská vlaková doprava, vlaky a městská hromadná doprava včetně tramvají. Vybavení pro zdravotnictví.

Vývoz: 43,191*

Vietnam – zájem o cementárny, keramičky a úpravny štěrku. Stejně tak o cukrovary a konzervárny. 

Vývoz:0,579*

Pozn.: celkový český vývoz v miliardách korun v roce 2008

(Zdroj: MPO)

Související