Na počátku roku 2007 se Slovinsko stalo prvním státem, který přijal euro za svou měnu od jeho zavedení v roce 2002; eurozóna tak má nyní 13 členů. Slovinci mohou platit starou měnou (tolary) až do 14. ledna, zpět ale dostanou jen eura.
Poté, co na jaře roku 2006 vydaly Evropská komise a Evropská centrální banka své konvergenční zprávy, doporučující vstup Slovinska do eurozóny, měla tato země (na rozdíl od nedoporučené Litvy) vyhráno z hlediska plnění maastrichtských kritérií. V oblasti praktické připravenosti veřejné správy i soukromého sektoru však zbývalo ještě mnoho práce. Zvláště když Slovinsko je první zemí, která euro zavádí scénářem tzv. velkého třesku, tedy jednorázového zavedení eura v bezhotovostní i hotovostní podobě (prvních 12 zemí eurozóny si nechalo tříleté přechodné období, než euro zavedly k 1. lednu 2002 i v hotovosti). Zavedení eura bez přechodného období ušetří náklady této změny (zejména nebude nutné dvakrát upravovat informační a finanční systémy), je však potřeba zajistit důkladnou koordinaci všech kroků.

Slovinská vláda spolu s centrální bankou připravily národní plán zavedení eura s řadou doporučení a opatření pro přípravu celé ekonomiky. Některé firmy však s přípravami začaly až v průběhu roku 2006. Rovněž slovinské úřady otevřeně přiznávaly, že s přípravami se mohlo začít dříve. Zdá se však, že informační kampaň realizovaná vládou a centrální bankou a výsledné výrazné zintenzivnění příprav v roce 2006 vedly k tomu, že podle výzkumu Eurobarometru v listopadu 2006 mělo 97 % podniků své účetní i mzdové systémy připraveny na euro. K tomu jistě přispěla též skutečnost, že slovinská ekonomika je malá a značně otevřená a slovinští obchodníci jsou běžně zvyklí zacházet s cizími měnami. Informační kampaň pomáhá eliminovat i obavu občanů ze zdražování. Dvojí označování cen, televizní spoty i projekt PriceWatch spotřebitelských sdružení vedly už před zavedením eura občany k pečlivému sledování vývoje cen, a tedy nekupování předraženého zboží.

Zatím je příliš brzy hodnotit definitivně úspěšnost zavedení eura ve Slovinsku, ale první informace naznačují, že se Slovincům jejich "velký třesk" podařil, i když některé přípravy mohly začít dříve. V České republice vláda už v říjnu minulého roku schválila stejný scénář zavedení eura; zkušenosti Slovinska dále podrobně sledujeme a jistě ještě ovlivní obsah Národního plánu zavedení eura v ČR, který má Národní skupina pro zavedení eura předložit vládě do konce března 2007.

Petr Očko
pověřený národní koordinátor zavedení eura v ČR

64slovinsky.gif
Související