Po týdenní odmlce začíná znovu ožívat také Český statistický úřad, ačkoli jeho sídlo v Karlíně bylo zatopeno až do prvního patra. Zaměstnanci ČSÚ stihli údaje o zahraničním obchodu dopočítat doma na zachráněných počítačích. Proto se tento čtvrtek dočkáme těchto čísel v souladu s harmonogramem zpráv ČSÚ. Bohužel údaje o průměrných mzdách za 2. čtvrtletí jsou náročnější na zpracování a ČSÚ je nestihne zveřejnit v původně uvedeném termínu (27. srpna).

Podle našeho odhadu by se měl schodek obchodní bilance v červenci prohloubit na 10 mld. Kč (průměrný odhad činí podle agentury Reuters 10,2 mld. Kč). Připomeňme, že v červnu dosáhl schodek 3,2 mld. Kč a loni v červenci 18,3 mld. Kč. Příčinou relativně vysokého schodku v červenci je především sezonní charakter vývozu a dovozu. V červenci vzhledem k častým dovoleným klesá objem průmyslové produkce a jejího vývozu. Vzhledem k vysoké dovozní náročnosti produkce vývozního zboží dochází také k poklesu dovozu, celkový schodek se však v červenci obvykle o několik miliard zvýší. Červencový deficit bývá třetí, někdy i druhý nejvyšší z celého roku. Vyšší hodnoty přinese až závěr roku. V porovnání s předchozím rokem by však mělo dojít ke snížení schodku obchodní bilance. Příčinu můžeme hledat především v příznivém vývoji vývozních a dovozních cen. Nebýt zlepšení směnných relací, byl by schodek obchodní bilance vyšší o 2,5 až 3 mld. Kč. Z reálných ekonomických faktorů ovlivňuje nepříznivě vývoj vývozu oddalující se oživení západoevropských ekonomik, zejména Německa, a s tím také poptávky po české produkci. Tamní konjunkturální statistiky a indexy očekávání bohužel nenabízejí příliš optimismu ani pro nadcházející měsíce. Vzhledem k tomu, že dynamika růstu české ekonomiky také nedosahuje očekávaných hodnot, je riziko eskalace reálného schodku obchodní bilance relativně nízké.

Do hry ještě mohou vstoupit povodně, resp. jejich následky. Výpadky domácí produkce a zničená zemědělská produkce by mohly tlačit na zvýšení dovozu. Na celoročních údajích o zahraničním obchodu toho však povodně příliš nezmění. Navíc podobně jako u inflace si česká ekonomika vytvořila dostatečný polštář pro dočasné mírné zhoršení. Očekáváme, že v letošním roce nepřekročí schodek obchodní bilance 80 mld. Kč.

DAVID MAREK, Patria Online

  graf
Související