Mají podle vás v českém právním systému výhodnější postavení živnostníci, nebo zaměstnanci?

Mají podle vás v českém právním systému výhodnější postavení živnostníci, nebo zaměstnanci?

Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs
Celkově je postavení vyrovnané. Zaměstnanci mají jistoty, chráněné postavení a vyšší odvody. Živnostníci nesou riziko podnikání a mají svobodu a nižší odvody.
Dan Jiránek
Dan Jiránek
Bývalý předseda Svazu měst a obcí ČR
Výhodnější postavení mají v českém právním systému lidé, kteří víc vydělávají. V případě problémů, si mohou najmout lepšího právníka.
Dalibor Dědek
Dalibor Dědek
podnikatel
Co se kvality právního systému týká, tak máme smůlu všichni. Nechápu, proč EU řeší pomazánkové máslo, a nechá zemičky typu ČR lepit legislativu jak vrabce hnízdo.
Každá skupina má své výhody: zaměstnanci sociální jistoty, živnostníci nižší odvody. To považuji za vyvážený stav.
To záleží na úhlu pohledu. Z hlediska jistoty a odpovědnosti jsou však na tom lépe zaměstnanci.
Tomáš Drápela
Tomáš Drápela
generální ředitel společnosti Plzeňská teplárenská
Myslíte v "českém" právním systému??? :-) Myslím, že v našem právním systému jsou na tom všichni stejně. Stejně špatně. Bohužel.
Jindřich Fikar
Jindřich Fikar
majitel čokoládovny Fikar
Pokud jsou živnostníky myšleni obkladači, kadeřnice, truhláři... a ne právníci..., tak jsou na tom hůř než zaměstnanci. Ale mají svobodu života a rozhodování.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Je to vyrovnané - vyšší jistoty pro zaměstnance, nižší zdanění pro živnostníky.
Postavení živnostníků a zaměstnanců je podle mě vyrovnané. Zaměstnanci mají více jistot a větší ochranu, živnostníkům je to kompenzováno nižšími odvody.
Zbyněk Frolík
Zbyněk Frolík
podnikatel
Jednoznačně zaměstnanci, požívají významně větší ochrany. Živnostník má větší svobodu, ale větší odpovědnost a náročnost práce.
Být zaměstnancem je mnohem snazší. Vlastní podnikání však může přinést větší šance, ale také rizika.
Mirko Kalous
Mirko Kalous
Okin Group
Největší výhodu současného právního systému vidím v tom, že si můžu svobodně zvolit, jestli chci být zaměstnanec, nebo živnostník.
Michal Kuník
Michal Kuník
generální ředitel společnosti Securitas
Z pohledu odpovědnosti za škodu jsou na tom živnostníci hůře, z pohledu daňového jsou na tom lépe. Obecně právní systém je spíše zaměřen na ochranu zaměstnanců.
Arthur Braun
Arthur Braun
advokát a managing partner v bpv Braun Partners
Z hlediska daní mají výhodnější postavení živnostníci, ale z hlediska klidného nočního spánku bez starostí o firmu jsou na tom lépe zaměstnanci.
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Živnostníci - nízké odvody, daně, větší svoboda - pokud dělají opravdu živnost a ne švarcsystém. Zaměstnanci mají pouze větší jistoty.
Barbora Daňková
Barbora Daňková
jednatelka pro vývoj diagnostických produktů, jednatelka TCC online
Větší ochranu, ale také míru absolutního zdanění mají zaměstnanci.
Jaroslav Řasa
Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software
Z pohledu ochrany a jisté "pohody" zaměstnanci, z pohledu daní živnostníci.
Evžen Korec
Evžen Korec
generální ředitel firmy Ekospol
Lépe na tom jsou zaměstnanci, protože mají řadu sociálních jistot. Práci jim zajišťuje zaměstnavatel.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Jednoznačně živnostníci. Pokud se navíc srovnají s podnikateli typu obchodní společnost, jsou na tom mnohem lépe. A to nehovořím o černých příjmech bez lístků.
Na to není odpověď, protože každý si může zvolit, čím bude. Obojí přináší neměřitelné výhody a nevýhody, a dokonce co je pro jednoho výhodou, může druhému vadit.
Související