Drachma

Ilustrace: Drachma

Drachma je bývalá řecká měna, která platila mezi lety 1832 až 2002, kdy byla nahrazena eurem. Drachmou se ovšem platilo už i v antickém Řecku.

Z historie moderní drachmy:

V roce 1832 nahradila platidlo "fénix". Jedna drachma se dělila na 100 leptů. V roce 1868 se Řecko připojilo k Latinské monetární unii a její mince byly (jak svou vahou, tak hodnotou) rovné francouzskému franku. Unie ale během první světové války skončila.

Nejtěžší chvíle si řecká měna vytrpěla během druhé světové války za okupace Německem a Itálii. Měnu postihla hyperinflace - vše skončilo vydáním bankovky v hodnotě 100 miliard v roce 1944. Po osvobození došlo ke konverzi 50 miliard drachem za 1 novou drachmu. Do roku 1953 další inflační tlaky měnu znehodnotily, následně opět přišla konverze, tentokrát 1000:1.

Tak vznikla drachma, kterou jsme znali až do přijetí eura. Od roku 1973, kdy došlo k rozpadu Brettonwoodského měnového systému, drachma pravidelně oslabovala od kurzu 30 drachem za dolar až ke 400 drachem za dolar. Tak se projevovalo deficitní hospodaření na vlastní měně, které v eurozóně už Řecku není umožněno.

V současné chvílí probíhají debaty, zda má Řecko zůstat v eurozóně.