reklama
reklama
2 minuty čtení
Díky elektronické evidenci tržeb bude pro podnikatele mnohem snazší odhalit podvodné jednání zaměstnanců. Především je nutno říct, že pokladní...
reklama