Ne každý zdravotní problém vyžaduje prohlídku u doktora. Někdy stačí konzultace potíží, doporučení léčby nebo přede­psání léků, což jde vyřešit i po te­lefonu. Vyhnout se cestám do ordi­nace začalo být trendem především během pandemie, kdy zdravotníci sami často doporučovali pacien­tům, aby zůstali doma a probrali svůj zdravotní stav s odborníkem na dálku.

Po covidu ale zájem o distanční medicínu neopadl a na trhu přibývají technologické nástroje, které kromě kontaktu mezi pacientem a lékařem poskytují řadu dalších služeb. Některé zefektivňují průběh léčby, edukují pacienta, usnadňují rezervaci termínu u lékaře nebo předepsaných léků v lékárně a orientačně stanoví fyziolo­gické funkce.

Zjednodušení to může přinést nejen pacientům, ale i lékařům a celému zdravotnickému systému. „Velké množství pacientů navštěvuje lékaře i kvůli nemocem, drobným poraněním či jiným zdravotním obtížím, které bezprostřední vyšet­ření lékaře nevyžadují. Ordinace ambulantních lékařů, pohotovos­ti i nemocnice jsou pak neustále přeplněné, lékaři jsou zahlceni a to ze značné míry způsobuje současnou paralýzu českého zdravotnictví,“ říká Jiří Pecina, ředitel společnosti Meddi hub, která stojí za vývojem telemedi­cínské aplikace Meddi.

Ta umožňuje komunikaci formou chatu, hovoru nebo videokonzultace s lékařem 24 hodin denně, ale také sdílení fotek nebo zdravotní doku­mentace. V případě, že není zrovna k dispozici ošetřující lékař, nabízí platforma do 30 minut spojení s lé­kařem ve službě. „Průměrná čekací doba od zadání případu po spojení s lékařem činí ve skutečnosti méně než 6 minut, a to třeba i po půlno­ci,“ shrnuje dosavadní zkušenosti Pecina. Pomůže to hlavně v situaci, kdy člověk potřebuje rychle řešit svůj zdravotní stav nebo zjistit, zda je v jeho situaci osobní návštěva lékaře nutná. Aplikace ale dokáže také uchovávat zdravotnická data, lékaři v ní mohou nahlédnout do lékového záznamu a zjistit, jaké léky pacient užívá, snadno vystaví eRecept, případ­ně mohou dohledat, u jakých lékařů je pacient registrován.

Máte zvýšený tlak, řekne vám aplikace

Chytrý telefon pacientům poslouží i při kontrole fyziologických funkcí. Některé technologické společnosti k tomu využívají chytrých hodinek nebo speciálního příslušenství, jako je digitální stetoskop, ORL kamera či digitální teploměr, mnohdy ale postačí i kamera, která je součástí chytrého telefonu. Té využívá na­příklad modul Meddi BioScan, který dokáže nasnímáním obličeje pacienta a zpracováním dat pokročilým algorit­mem orientačně určit údaje o srdeční a dechové frekvenci, saturaci kyslí­kem a krevním tlaku. Takto naměřená data ovšem nejsou zatím určena k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí. Slouží spíše k tomu, že uži­vatele upozorní na potřebu věnovat svému zdraví další pozornost.

V současné době prochází modul procesem testování a certifikace. „I když už teď dosahuje skvělých výsledků, naší vizí je to, že na konci testování budou data z měření stejně přesná jako data naměřená klasic­kým tlakoměrem v ordinaci lékaře,“ dodává Pecina s tím, že získávání zdravotních údajů mobilem může být v budoucnu mnohem rychlejší, dostupnější a možná i přesnější.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Meddi hub.

Související