Výkonnost realitních fondů se ve třetím čtvrtletí loňského roku stabilizovala. Ačkoli doba, kdy střadatelům zhodnocovaly vklady o desítky procent, je minulostí, stále umí značná část trhu nabídnout zajímavé výnosy. Realitní trh by se měl v letošním roce postupně zotavovat z problémů, kterým čelil loni. Úvěry začnou zlevňovat, měly by se objevovat nové investiční příležitosti a s poklesem úrokových sazeb očekávají manažeři fondů i realitní poradci přísun dalšího kapitálu od investorů.

„Nemovitostním fondům se blýská na lepší časy nejen díky pohybu na straně stávajících vlastníků nemovitostí uvažujících o prodeji, ale také díky konci konkurence v podobě bankovních spořicích účtů s garantovanými výnosy kolem šesti procent. Podle mého realitní fondy letos čeká oživení zájmu drobných investorů,“ říká Jakub Holec, výkonný ředitel poradenské společnosti 108 Real Estate.

Data o realitních fondech sbírají a analyzují Hospodářské noviny ve spolupráci s Institutem strategického investování (ISTI) při Fakultě financí a účetnictví na pražské VŠE. Základním kritériem pro zařazení fondu do žebříčku TOP realit­ní fondy je možnost veřejné nabídky podílových listů či investičních akcií jednotlivých fondů.

V kategorii pro takzvané kvalifikované investory, kteří jsou schopni investovat alespoň milion korun, byl v letošním třetím čtvrtletí nejvýnosnější fond Realia Fund zaměřený hlavně na retail parky. Za dvanáct měsíců dosáhl zhodnocení 15,2 procenta. Retailové fondy, tedy ty určené drobným střadatelům investujícím pravidelně například stovky korun, jsou více regulované. Jejich výnosy tak bývají nižší. Největší zhodnocení – 9,8 procenta – nabídl rezidenční fond Mint.

Nejvýkonnější realitní fondy (data k 30. 9. 2023)

Fondy zahrnuté do žebříčku mají portfolia v souhrnné hodnotě okolo 170 miliard korun. Meziročně jej tak dokázaly navzdory poklesu cen nemovitostí navýšit asi o desetinu. „Hodnota nemovitostního portfolia českých fondů stále roste, což je dáno i novými akvizicemi v daném období,“ říká David Mazáček, ředitel ISTI.

Ani pokles výnosnosti v první polovině loňského roku navíc Čechy neodradil od toho, aby do realitních fondů ukládali své peníze. Počet investorů stoupl ke konci září asi o 10 tisíc na více než 340 tisíc. Tempo tak bylo podobné jako v předešlých kvartálech. Dalšímu zájmu by mohl nahrát nejen zmíněný očekávaný pokles úroků na spořicích účtech, ale například také možnost odkládat si peníze na penzi v rámci takzvaného Dlouhodobého investičního produktu, nástroje, kterým chce vláda vytvořit potenciálně výnosnější alternativu ke klasickému důchodovému spoření.

Realitní fondy

Jde o specializované struktury, které pořizují komerční nemovitosti − logistické parky, výrobny, kanceláře, hotely, obchodní centra či bytové domy. Nemovitosti kupují tyto fondy za peníze od stovek až tisíců svých vkladatelů a také s využitím úvěrů od bank.

Budovy ve vlastnictví mají zpravidla dlouhodobé nájemníky a z těchto nájmů pak vkladatelům plynou stabilní výnosy.

Celkové zhodnocení fondu se skládá právě z příjmů z nájmů a také z růstu hodnoty nemovitosti. Tu stanovují pravidelně nezávislí znalci. Výsledné skutečné zhodnocení se ale investoři dozvědí až na konci investičního období, když je majetek z fondu prodán.

Fondy pro takzvané kvalifikované investory (jde o klienty, kteří mají na investici jeden milion korun a víc) jsou většinou výkonnější, protože na rozdíl od fondů pro běžné investory mají ze zákona volnější pravidla pro nakládání s majetkem.

Fondům se také otevře možnost nových investic. Realitní trh by měl postupně rozmrzat s tím, jak začnou zlevňovat úvěry. „Už nyní vidíme významné oživení a posilování důvěry v realitní trh. Očekávám, že rok 2024 bude po několika podprůměrných letech z hlediska investic zlomový, hlavně v jeho druhé polovině. Spousta prodávajících již vystřízlivěla a zjistila, že pokud chtějí prodat, musí svá očekávání korigovat,“ domnívá se Holec.

Podle Zdenky Klapalové, jednatelky poradenské společnosti Knight Frank, je český realitní trh v dobré kondici. Stabilní dvouciferné výnosy realitních fondů, na něž byli investoři zvyklí před vypuknutím války na Ukrajině a inflací, však zatím očekávat nelze. „Dvouciferné výnosy fondů nepokládám v letošním roce za pravděpodobné. Nicméně investice do realitních fondů jsou z dlouhodobého hlediska velmi dobrou finanční strategií, a není tedy nutné, aby vykazovaly takto atraktivní výnosy,“ domnívá se Klapalová.

Fondy podle ní mohou svoji výkonnost posílit například efektivní správou nemovitostí, skladbou portfolia nebo investiční politikou. Zároveň doporučuje stabilizovat portfolio nájemců, což majitelům budov umožní navyšovat příjmy o inflaci na základě doložek ve smlouvách.

Související
Přehled realitních fondů v Česku