Na celosvětový trh s diagnostickými testy plánuje proniknout česká firma Sophomer, která se nedávno zrodila v akademickém prostředí. Start‑up vyvinul biomateriál, díky němuž by testy na přítomnost protilátek mohly být efektivnější a levnější. Při analýzách se ukázalo, že je nový polymer minimálně pětkrát účinnější než dosud používaná bílkovina z hovězí krve.

O pokrokový postup se zajímají přední světové firmy vyrábějící laboratorní diagnostiku. Některé ho už začaly testovat. Pokud se technologie v praxi osvědčí, mohl by český start‑up výrazně vydělat. „Cílíme na specifickou část světového trhu in vitro diagnostiky o celkové velikosti zhruba 100 milionů eur,“ říká výkonný ředitel firmy Sophomer Martin Burkhard.

Hledání nových molekul

V laboratorních diagnostických testech se k blokování falešných signálů už několik desetiletí používá hovězí bílkovina – bovinní sérový albumin (BSA). Její nasazení tak zpřesňuje prováděná měření. Jelikož jde o produkt, který se získává z krve skotu, musí se v některých zemích povinně testovat na přítomnost patogenů. Protože je každé zvíře trochu jiné, mohou se šarže BSA lišit ve své aktivitě, což následně komplikuje využití této látky při výrobě diagnostických testů. Navíc stále větší počet firem v poslední době z etických důvodů odmítá produkty živočišného původu.

Proto se lidé z inkubátoru i&i Prague, který se zaměřuje na rozjezd biotechnologických firem, spojili se společností Elisa Development a pustili se do hledání lepšího řešení. Po konzultacích s dalšími partnery z byznysu došli k závěru, že by výrobci diagnostických testů uvítali vývoj nové látky. „Na akademické půdě jsme pak hledali vhodnou technologii,“ popisuje Jiří Moos z inkubátoru i&i Prague.

S požadavkem na vytvoření náhrady albuminu oslovil Moos s kolegy výzkumníky z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR. „Přišli za námi s prvotním nápadem asi před dvěma lety a my jsme na tom začali pracovat,“ vzpomíná Tomáš Etrych. Pustil se s kolegy do hledání nových struktur a molekul. „My jsme měli na starosti vývoj, firma Elisa Development testovala, zda jsou funkce nové látky lepší, stejné, nebo horší v porovnání s hovězí bílkovinou,“ popisuje Etrych.

Podařilo se vyvinout syntetický polymer, který může zjednodušit a také zlevnit analýzy na prokázání přítomnosti patogenů nebo specifických protilátek v organismu. Látka je pětkrát až desetkrát účinnější než dosud používaná bílkovina z hovězí krve. Náklady na její výrobu jsou zatím mírně vyšší ve srovnání s živočišným albuminem, ale díky vysoké účinnosti nového polymeru ho není potřeba tak velké množství. „Pokud se polymer začne vyrábět ve velkém, jeho cena bude klesat,“ předpokládá Etrych.

S kolegy chtěl od počátku biomateriál dostat rychle do praxe. Proto byl na konci roku 2022 založen start‑up Sophomer. Propojují v něm výsledky práce Ústavu ma­kromolekulární chemie Akademie věd ČR, firmy Elisa Development a inkubátoru i&i Prague. Vyvinutý biomateriál byl patentován a start‑up k němu v únoru získal exkluzivní licenci.

Syntetický polymer je pětkrát až desetkrát účinnější než dosud používaná bílkovina z hovězí krve.

„V anglosaských zemích je běžné, že univerzity a výzkumné ústavy zakládají různé spin‑off firmy nebo start‑upy. Mladí vědci často odcházejí pracovat do malých firem, kde výsledky výzkumu dotahují do komerčně využitelné podoby,“ popisuje Etrych. V Česku se o něco podobného pokouší zatím jen menšina vědců.

Etrych s kolegy ale v případě nového polymeru s komercializací neváhal. Jedním z důvodu byla skutečnost, že by je mohl předběhnout někdo jiný. Nakonec se i díky zkušenostem a podpoře inkubátoru i&i Prague za dva roky od prvotního nápadu firma Sophomer dostala k jednání s budoucími zákazníky. Prvním je česká společnost BioVendor, která se specializuje na výrobu laboratorní techniky.

„Diagnostický průmysl patří, jako ostatně celý zdravotnický průmysl, ke striktně regulovaným odvětvím, takže si potenciální zákazníci musí naše materiály před využitím v praxi důkladně otestovat ve svých výrobcích, přičemž musí dodržet přesnou metodiku a předepsané postupy,“ vysvětluje Martin Burkhard. Zmíněné testování teď probíhá ve spolupráci se společností BioVendor. Kromě toho nový polymer nyní zkouší i další výrobci laboratorní diagnostiky. „Jde o velké nadnárodní společnosti, kde zatím čekáme na zpětnou vazbu,“ říká Burkhard. Konkrétnější však zatím být nechce. Pokud testování dopadne dobře, začaly by tyto firmy využívat nový polymer ve svých diagnostických sadách.

Osm milionů od investora

Ukazuje se také, že nová technologie se může uplatnit v dalších oblastech. Třeba při monitorování znečištění životního prostředí, při stanovování obsahu alergenů v potravinách nebo v imunochemických testech ve veterinárním lékařství. Firmě Sophomer by se tak otevřely nové potenciální trhy. Start‑up už se ostatně pustil do vývoje dalších tří polymerů.

Rozvoj firmy v březnu „nakoply“ peníze od investora. Fond i&i Bio, který investuje do biotechnologických start‑upů vznikajících na akademické půdě, poskytl Sophomeru zhruba osm milionů korun. Jsou určeny na další vývoj polymerů, otevření nové laboratoře v Praze a na rozšíření týmu.

„Start‑up je malý, ale extrémně dynamický. Ačkoliv existuje jen pár měsíců, už jedná s komerčními partnery,“ popisuje finanční ředitel i&i Bio Tomáš Maršálek, proč se fond rozhodl do Sophomeru investovat. Příběh firmy je podle něj krásnou ukázkou toho, jak by měla cesta nápadu z laboratoře do praxe vypadat.

Související