Na debatě se studenty v Ústí nad Labem dostal před pár dny prezident Petr Pavel od jedné dívky dotaz, jak se mu líbilo na základní škole, kam chodí převážně romské děti. Načež se posluchárnou rozlehl smích značné části přítomných. Pro Pavla by bylo v ten okamžik náramně jednoduché být zadobře s davem a pronést třeba nějakou „vtipnou“ glosu o problémovosti romské populace. Neudělal to. Místo toho se nově zvolený prezident snažil posluchačům naprosto neútočně vysvětlit, jak obtížné to děti ze znevýhodněného prostředí mají a proč je pro ně zásadní, aby byly vtaženy do systému výchovy a vzdělávání co nejdříve. Za což byl odměněn dlouhým potleskem.

Je to zdánlivá drobnost, vzbuzuje ale naději. Pro atmosféru ve společnosti je naprosto zásadní, jakým způsobem komunikují veřejní představitelé. Sociologové už před mnoha lety zjistili, že jsme‑li vystaveni nevhodnému, špatnému chování, stává se pro nás akceptovatelnějším. Máme za sebou dekádu, během níž prezident Miloš Zeman společenskou atmosféru soustavně „otravoval“ jedovatými prohlášeními a nevhodným chováním. Věřme, že se to s nástupem nového nájemníka Pražského hradu zlepší. Anglický filozof, státník a vědec Francis Bacon někdy před čtyřmi sty lety řekl, že: „Chování si lidé navzájem předávají jako choroby.“ Pro tuhle zemi by bylo jen dobře, kdyby se nákaza mravnosti a pozitivního přístupu k řešení našich problémů šířila co nejrychleji.

Na závěr upozornění: Po dvojčísle, které dnes vyšlo, týdeník Ekonom příští týden nevychází. Na další vydání se můžete těšit ve čtvrtek 16. března.

Přeji pěkné čtení.

Související